Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 4990

Zarządzenia Burmistrza Ustrzyk Dolnych

 Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2018-01-09

 Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 1/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Budowa systemu zaopatrywania w wodę miejscowości Ropienka wraz z infr 2018-01-12
Zarządzenie Nr 2/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 stycznia 2018 r. W sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z przyborów kancelaryjnych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 2018-01-12
Zarządzenie Nr 3/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Doln 2018-01-12
Zarządzenie Nr 4/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 stycznia 2018 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówieniu publicznym dotyczącego prac geodezyjnych i szacowania nieruchomości. 2018-01-12
Zarządzenie Nr 5/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ust 2018-01-12
Zarządzenie Nr 6/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie obciążenia komunalnych nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne ograniczonym prawem rzeczowym. 2018-01-12
Zarządzenie Nr 7/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie obciążenia komunalnych nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne ograniczonym prawem rzeczowym. 2018-01-12
Zarządzenie Nr 8/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 15 lutego 2018r. na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki 2018-01-12
Zarządzenie Nr 9/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 16 lutego 2018r. na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyk 2018-01-12
Zarządzenie Nr 10/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ,,Nauka, Edukacja, Oświata i Wychowanie 2018-01-09
Zarządzenie Nr 11/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu "Upowszechnianie kultury". 2018-01-09
Zarządzenie Nr 12/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z obszaru "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 2018-01-09
Zarządzenie Nr 13/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu "Kultura fizyczna i sport" 2018-01-09
Zarządzenie Nr 14/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ,,Turystyka 2018-01-09
Zarządzenie Nr 15/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ,,Aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym 2018-01-09
Zarządzenie Nr 16/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych". 2018-01-09
Zarządzenie Nr 16A/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie: powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego FORD MONDEO nr rejestracyjny RBI - O 8971. 2018-03-06
Zarządzenie Nr 17/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów pr 2018-01-09
Zarządzenie Nr 18/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów pr 2018-01-09
Zarządzenie Nr 19/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów pr 2018-01-09
Zarządzenie Nr 20/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów pr 2018-01-09
Zarządzenie Nr 21/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów pr 2018-01-09
Zarządzenie Nr 22/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów pr 2018-01-09
Zarządzenie Nr 23/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów pr 2018-01-09
Zarządzenie Nr 24/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-02-14
Zarządzenie Nr 25/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne 2018-01-12
Zarządzenie Nr 26/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11 stycznia 2018 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług polegających na organizowaniu i prowadzeniu zajęć specjalistycznych z dzi 2018-03-06
Zarządzenie Nr 27/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2018-02-14
Zarządzenie Nr 28/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży drewna 2018-02-14
Zarządzenie Nr 29/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nowosielce Kozickie - Chwaniów nr ewid. dzi 2018-02-14
Zarządzenie Nr 30/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 119204R w m-ci Jureczkowa od km 0+270 do 2018-02-14
Zarządzenie Nr 31/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne ograniczonym prawem rzeczowym. 2018-02-14
Zarządzenie Nr 32/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2018-02-14
Zarządzenie Nr 33/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych 2018-01-17
Zarządzenie Nr 34/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 10/XII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu dla Lodowiska Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 2018-02-14
Zarządzenie Nr 35/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. 2018-02-14
Zarządzenie Nr 36/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. "Wykonanie remontu nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Ustrzy 2018-02-14
Zarządzenie Nr 37/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na Nadzór Iwestorski nad realizację zadania pn. Budowa systemu zaopatrywania w wodę miejscowoś 2018-02-16
Zarządzenie Nr 38/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 144 187 R w km O+0O0 - 0+105 w m-ci Ustr 2018-02-16
Zarządzenie Nr 39/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publiczny 2018-02-16
Zarządzenie Nr 40/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-03-06
Zarządzenie Nr 1/II/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powolania Komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na 2018-02-16
Zarządzenie Nr 2/II/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej nr 119 261 R na dz. nr ewid. 472,521, 396 i 1102 p 2018-03-22
Zarządzenie Nr 3/II/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 01 marca 2018r. na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki D 2018-03-22
Zarządzenie Nr 4/II/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 15 marca 2018r. na dzierżawę części nieruchomości położonych na terenie miasta 2018-03-22
Zarządzenie Nr 4A/II/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Przebudowa budynku szkoly i zmiana sposobu użytkowania na budynek mie 2018-03-22
Zarządzenie Nr 5/II/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie planu kontroli systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim oraz w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2018 2018-03-22
Zarządzenie Nr 6/II/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z zakresu 2018-02-14
Zarządzenie Nr 7/II/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa w gminie Ustrzyki Dolne w 2018 roku. 2018-03-22
Zarządzenie Nr 8/II/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2018-03-22
Zarządzenie Nr 9/II/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Podinspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych 2018-03-22
Zarządzenie Nr 10/II/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 35/I/18 z dnia 25.01.2018r., nr 36/I/18 z dnia 25.01.2018r., nr 37/I/2018 z dnia 26.01.2018r., nr 38/I/18 z dnia 29.01.2018r., nr 4/II/18 z dnia 2018-03-23
Zarządzenie Nr 11/II/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych wykonanego zadania, zgodnie z umową nr 02/08/2016/B z dnia 17.08.2016r., pod nazwą: ,,Przedszkole moich mar 2018-03-23
Zarządzenie Nr 12/II/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2018-03-23
Zarządzenie Nr 13/II/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego Citroen Jumper nr rejestracyjny RBI - O 9230. 2018-03-23
Zarządzenie Nr 14/II/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego Peugeot Partner nr rejestracyjny RBI - 0 9231. 2018-03-23
Zarządzenie Nr 15/II/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-03-23
Zarządzenie Nr 1/III/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 1 marzec 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na ,, Dostawę sprzętu TIK dla jednostek oświatowych Gminy Ustrzyki Dolne 2018-04-19
Zarządzenie Nr 2/III/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 2 marzec 2018 r. w sprawie zmiany planu kontroli systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim oraz w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2018 2018-03-23
Zarządzenie Nr 3/III/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 6 marzec 2018 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 233/2016 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 października 2016 roku ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim w U 2018-03-23
Zarządzenie Nr 4/III/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 marzec 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 26 października 2017 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 2018-03-23
Zarządzenie Nr 5/III/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 marzec 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych. 2018-03-23
Zarządzenie Nr 6/III/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 marzec 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dol 2018-03-23
Zarządzenie Nr 7/III/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu prac autorskich na projekt maskotki Gminy Ustrzyki Dolne 2018-03-22
Zarządzenie Nr 8/III/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 marzec 2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. "Oświetlenie drogowe" w miejscowości Łobozew Górny. 2018-03-23
Zarządzenie Nr 8a/III/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 marzec 2018 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 01/II/18 z dnia 01.02.2018r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego. 2018-04-23
Zarządzenie Nr 9/III/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 marzec 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2017 rok 2018-04-23
Zarządzenie Nr 10/III/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 marzec 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: 2018-04-23
Zarządzenie Nr 11/III/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 marzec 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na Nadzór lnwestorski nad realizacją zadania pn. "Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu u 2018-04-23
Zarządzenie Nr 12/III/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 26 marzec 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 2018-04-23
Zarządzenie Nr 13/III/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 26 marzec 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 2018-04-23
Zarządzenie Nr 14/III/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 marzec 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w U 2018-04-23
Zarządzenie Nr 15/III/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 marzec 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na ,, Dostawę sprzętu TIK dla jednostek oświatowych Gminy Ustrzyki Dolne" w ramach projektu pn 2018-04-23
Zarządzenie Nr 16/III/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 marzec 2018 r. w sprawie odwołania ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Ustrzykach Dolnych. 2018-04-23
Zarządzenie Nr 17/III/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 marzec 2018 r. w sprawie powołania do składu Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Ustrzykach Dolnych. 2018-04-23
Zarządzenie Nr 18/III/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 marzec 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-04-23
Zarządzenie Nr 1/IV/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie nieodplatnego przekazania samochodu pożarniczego. 2018-04-23
Zarządzenie Nr 2/IV/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego. 2018-04-23
Zarządzenie Nr 3/IV/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 12 kwietnia 2018r. na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrz 2018-04-23
Zarządzenie Nr 4/IV/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Hoszowie, Hoszów 31, 38-700 Ustrzyki Dolne. 2018-04-26
Zarządzenie Nr 5/IV/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łobozewie, Łobozew Dolny 61A, 38-700 Ustrzyki Dolne. 2018-04-26
Zarządzenie Nr 6/IV/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Ropience, Ropienka 111, 38-711 Ropienka. 2018-04-26
Zarządzenie Nr 7/IV/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ogloszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wojtkowej, Wojtkowa 40, 38-712 Wojtkowa. 2018-04-26
Zarządzenie Nr 8/IV/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 26 października 2017 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0 2018-04-26
Zarządzenie Nr 9/IV/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2018-04-26
Zarządzenie Nr 10/IV/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia spółce - Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne Sp. z 0.0. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych wykonywania obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu gospodarki 2018-04-26
Zarządzenie Nr 11/IV/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 15/III/2018r. z dnia 27 marca 2018r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań przetargowych. 2018-04-26
Zarządzenie Nr 12/IV/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ustrzyki Dolne przy ul. Wincentego Pola 2018-04-26
Zarządzenie Nr 13/IV/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ustrzyki Dolne przy ul. Wincentego Pola 2018-04-26
Zarządzenie Nr 14/IV/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych Zgodnie z Regulaminem w sprawie sposobu i tryb 2018-04-26
Zarządzenie Nr 15/IV/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie desygnowania przedstawicieli Gminy Ustrzyki Dolne do komisji konkursowych powołanych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektorów szkół w Hoszowie, Łobozewie, 2018-04-26
Zarządzenie Nr 16/IV/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych. 2018-04-26
Zarządzenie Nr 17/IV/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację godzin ponadwymiarowych przez dyrektorów szkól. 2018-04-26
Zarządzenie Nr 18/IV/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo-gospodarza na terenie Gminy Ustrzyki Dolne 2018-04-26
Zarządzenie Nr 19/IV/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Ropience, 2018-04-26
Zarządzenie Nr 20/IV/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wojtkowej, Wojtkowa 40, 38-712 Wojtk 2018-05-30
Zarządzenie Nr 21/IV/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podk 2018-04-27
Zarządzenie Nr 22/IV/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. 2018-05-30
Zarządzenie Nr 23/IV/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : 2018-05-30
Zarządzenie Nr 25/IV/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 26 października 2017 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z 2018-05-30
Zarządzenie Nr 1/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 11 maja 2018r. na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne 2018-05-30
Zarządzenie Nr 2/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 119249 R Bandrów - Stebnik w km 1+400 do km 3 2018-06-28
Zarządzenie Nr 3/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Ropience. 2018-05-30
Zarządzenie Nr 4/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wojtkowej. 2018-05-30
Zarządzenie Nr 5/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoly Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Ropience. 2018-05-30
Zarządzenie Nr 6/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wojtkowej. 2018-05-30
Zarządzenie Nr 7/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łobozewie, Łobozew Dolny 61A, 38-700 Ustrzyki Dolne. 2018-05-30
Zarządzenie Nr 8/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Hoszowie, Hoszów 31, 38-700 Ustrzyki Dolne. 2018-05-30
Zarządzenie Nr 9/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 19/III/2016 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 marca 2018 roku ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim w Ustrzyka 2018-05-30
Zarządzenie Nr 10/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 maja 2018 r. W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustrzyki Dolne dot. projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2017-2023 2018-05-12
Zarządzenie Nr 11/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. Dostawa 2 szt. urządzeń chłodniczych do przetrzymywania ciał zmarłych. 2018-06-28
Zarządzenie Nr 12/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli samorządowych, i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla 2018-06-28
Zarządzenie Nr 13/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 maja 2018 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na 2018-06-28
Zarządzenie Nr 14/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 maja 2018 r. W sprawie sprzedaży zdemontowanych opraw oświetlenia ulicznego w wyniku realizacji zadania pn. 2018-05-30
Zarządzenie Nr 15/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 maja 2018 r. W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż zdemontowanych opraw oświetlenia ulicznego w wyniku realizacji zadania pn. ,,Wymiana lamp oświetleni 2018-06-28
Zarządzenie Nr 16/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu prac autorskich na projekt maskotki Gminy Ustrzyki Dolne 2018-05-30
Zarządzenie Nr 17/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : "Przebudowa drogi gminnej nr 119 213 R ul. Strwiążyk o nr ewid. działki 91 w m-ci U 2018-06-29
Zarządzenie Nr 18/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2018-06-29
Zarządzenie Nr 19/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/11 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w g 2018-06-29
Zarządzenie Nr 20/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia 2018-06-29
Zarządzenie Nr 21/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Ustrzyk Dolnych oraz w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2018-06-29
Zarządzenie Nr 22/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon i najpiękniej zagospodarowaną i ukwieconą posesję na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne w 2018 roku. 2018-06-29
Zarządzenie Nr 23/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ustrzyki Dolne 2018-05-30
Zarządzenie Nr 24/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2018-06-29
Zarządzenie Nr 25/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. 2018-06-29
Zarządzenie Nr 26/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12.01.2016 r. w sprawie ustalenia logo Programu ,,Ustrzycka Karta Dużej Rodziny 2018-06-29
Zarządzenie Nr 27/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : "Wykonanie remontu nawierzchni dróg na terenie miasta Ustrzyki Dolne" 2018-06-29
Zarządzenie Nr 28/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Utwardzenie terenu przy cmentarzu komunalnym w Nowosielcach Kozickich 2018-06-29
Zarządzenie Nr 29/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-06-29
Zarządzenie Nr 1/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 20 lipca 2018r. na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki 2018-06-29
Zarządzenie Nr 2/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego. 2018-06-29
Zarządzenie Nr 3/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21a/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na r 2018-06-29
Zarządzenie Nr 3A/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 4A/II/18 z dnia 9 lutego 2018 r., Burmistrza Ustrzyk Dolnych w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego. 2018-06-29
Zarządzenie Nr 4/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z obszaru "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii". 2018-06-29
Zarządzenie Nr 5/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Ustrzyki Dolne 2018-06-29
Zarządzenie Nr 6/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 25/V/18 z dnia 29 maja 2018 r., Burmistrza Ustrzyk Dolnych w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego. 2018-06-29
Zarządzenie Nr 7/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 13/V/18 z dnia 16 maja 2018 r., Burmistrza Ustrzyk Dolnych w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego. 2018-06-29
Zarządzenie Nr 8/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2018-06-29
Zarządzenie Nr 9/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2018-06-29
Zarządzenie Nr 10/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad użyczenia nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2018-06-29
Zarządzenie Nr 11/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start 2018-06-29
Zarządzenie Nr 12/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start 2018-06-29
Zarządzenie Nr 13/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start 2018-06-29
Zarządzenie Nr 14/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start 2018-06-29
Zarządzenie Nr 15/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start 2018-06-29
Zarządzenie Nr 16/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start 2018-06-29
Zarządzenie Nr 17/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. 2018-09-03
Zarządzenie Nr 17A/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : 2018-09-04
Zarządzenie Nr 19/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych 2018-06-29
Zarządzenie Nr 20/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnychh 2018-06-29
Zarządzenie Nr 21/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Regulaminowej do przygotowania propozycji zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli w Gminie Ustrzyki Dolne 2018-09-04
Zarządzenie Nr 22/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych 2018-09-04
Zarządzenie Nr 23/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych 2018-06-29
Zarządzenie Nr 24/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : 2018-09-04
Zarządzenie Nr 25/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : 2018-09-04
Zarządzenie Nr 26/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : 2018-09-04
Zarządzenie Nr 27/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych 2018-09-04
Zarządzenie Nr 28/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13I|VI18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie powierzenia Gospodarce Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Doln 2018-09-04
Zarządzenie Nr 29/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych 2018-09-04
Zarządzenie Nr 30/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych 2018-09-04
Zarządzenie Nr 31/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : 2018-09-04
Zarządzenie Nr 32/VI/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-09-04
Zarządzenie Nr 3/VII/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu: 2018-07-06
Zarządzenie z dnia 24 lipca 2018 r Burmistrza Ustrzyk Dolnych w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ustrzyki Dolne 2018-07-26


  Ilość odwiedzin: 3583343