Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 13/V/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 maja 2018 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na
 

Zarządzenie Nr 13/V/18
Burmistrza Ustrzyk Dolnych
z dnia 16 maja 2018 r.

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE - zestawów paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę na terenie gmin: Cisna, Czarna, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne". w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

 
  Data publikacji   2018-06-28Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Anna Dybała
 
  Ilość odwiedzin: 432518