Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 9062

Zarządzenia Burmistrza Ustrzyk Dolnych

 Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2017-01-05

 Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 1/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 stycznia 2017 r. W sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z przyborów kancelaryjnych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 2017-01-11
Zarządzenie Nr 2/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowa 2017-01-05
Zarządzenie Nr 3/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowa 2017-01-05
Zarządzenie Nr 4/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowa 2017-01-05
Zarządzenie Nr 5/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowa 2017-01-05
Zarządzenie Nr 6/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowa 2017-01-05
Zarządzenie Nr 7/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 144 218R ( nr ewid. dz. 2161) w Ustrzykach D 2017-01-11
Zarządzenie Nr 8/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Ustjanowa Górna celem dokonania wyboru członka Rady Sołeckiej na okres kadencji 2015 - 2019 w związku z pisemną rezygnacją członka 2017-01-11
Zarządzenie Nr 9/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. 2017-01-17
Zarządzenie Nr 10/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 8/2017 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Ustjanowa Górna celem 2017-01-13
Zarządzenie Nr 11/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. 2017-02-20
Zarządzenie Nr 12/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 16 luty 2017r. na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki D 2017-01-17
Zarządzenie Nr 13/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o jednorazowe świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin 2017-02-13
Zarządzenie Nr 14/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o jednorazowe świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin 2017-02-13
Zarządzenie Nr 15/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 236/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14.10.2016 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach 2017-02-13
Zarządzenie Nr 16/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2017-02-13
Zarządzenie Nr 17/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-02-13
Zarządzenie Nr 18/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania pod nazwą: Budowa sieci kanaliz 2017-02-13
Zarządzenie Nr 19/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 07 marca 2017r. na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki 2017-02-13
Zarządzenie Nr 20/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do liczenia monet pochodzących z kaset z parkomatów ze strefy płatnego parkowania z terenu miasta Ustrzyki Dolne 2017-02-13
Zarządzenie Nr 21A/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne 2017-02-13
Zarządzenie Nr 22/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Ustrzyki Dolne. 2017-02-02
Zarządzenie Nr 23/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powalania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych 2017-02-13
Zarządzenie Nr 24/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. 2017-02-13
Zarządzenie Nr 25/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-03-06
Zarządzenie Nr 26/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zespołu wdrażającego Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2016-2022 2017-02-13
Zarządzenie Nr 27/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw gminy w imieniu Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 2017-04-07
Zarządzenie Nr 28/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 236/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14.10.2016 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Do 2017-02-20
Zarządzenie Nr 29/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2017-02-20
Zarządzenie Nr 30/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 17 marca 2017r. na dzierżawę części nieruchomości położonych na terenie miasta Us 2017-02-20
Zarządzenie Nr 31/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Wymiana lamp oświetlenia wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o m 2017-02-20
Zarządzenie Nr 32/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. 2017-02-20
Zarządzenie Nr 33/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/15 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie trybu i zasad organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków od interes 2017-02-20
Zarządzenie Nr 34/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2017-02-20
Zarządzenie Nr 35/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli 2017-03-06
Zarządzenie Nr 36/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwsz 2017-03-06
Zarządzenie Nr 37/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych 2017-02-23
Zarządzenie Nr 38/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/11 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w g 2017-03-06
Zarządzenie Nr 39/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. 2017-03-06
Zarządzenie Nr 40/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych 2017-03-06
Zarządzenie Nr 41/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia Polityki szkoleniowej w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych. 2017-03-06
Zarządzenie Nr 42/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie planu szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych na rok 2017. 2017-03-06
Zarządzenie Nr 43/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-03-20
Zarządzenie Nr 44/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 2017-03-06
Zarządzenie Nr 45/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zarządzania ryzykiem w Gminie Ustrzyki Dolne 2017-04-07
Zarządzenie Nr 46/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kontroli Zarządczej w Gminie Ustrzyki Dolne 2017-04-04
Zarządzenie Nr 47/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Ustrzyki Dolne w 2017 roku. 2017-03-06
Zarządzenie Nr 48/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na stanowisko inspektora w Wydz. Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych. 2017-03-06
Zarządzenie Nr 49/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania pod nazwą: 2017-03-06
Zarządzenie Nr 50/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. 2017-03-06
Zarządzenie Nr 51/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych oraz w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2017 2017-03-06
Zarządzenie Nr 52/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych, ul. Pionierska 10, 38-700 Ustrzyki Dolne 2017-03-20
Zarządzenie Nr 53/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na Obsadzenie rabat i donic w Ustrzykach Dolnych. 2017-03-20
Zarządzenie Nr 54/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ustrzyki Dolne dotyczących Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustrzyki Dolne. 2017-03-10
Zarządzenie Nr 55/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-03-20
Zarządzenie Nr 56/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania pod nazwą: Opracowanie dokumentacj 2017-03-20
Zarządzenie Nr 57/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat związanych z udostępnianiem informacji publicznej. 2017-04-07
Zarządzenie Nr 58/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Prof. E. Wanieka w Ustrzykach Dolnych 2017-03-20
Zarządzenie Nr 59/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 14 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych. 2017-03-20
Zarządzenie Nr 60/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie obciążenia komunalnych nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne ograniczonym prawem rzeczowym. 2017-03-24
Zarządzenie Nr 61/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2017-04-07
Zarządzenie Nr 62/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 27 kwietnia 2017r. na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki 2017-04-07
Zarządzenie Nr 63/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia cennika wejść na basen wewnętrzny w Zespole Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych. 2017-04-07
Zarządzenie Nr 64/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Ustrzyk Dolnych oraz w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2017-04-07
Zarządzenie Nr 65/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radnie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2016 rok 2017-04-07
Zarządzenie Nr 66/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych wykonywania obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu gospodarki komunalnej. 2017-04-07
Zarządzenie Nr 67/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: Budowa 2017-04-07
Zarządzenie Nr 68/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-05-11
Zarządzenie Nr 69/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania pod nazwą: 2017-04-07
Zarządzenie Nr 69A/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-05-11
Zarządzenie Nr 70A/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. 2017-05-11
Zarządzenie Nr 71/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. 2017-05-11
Zarządzenie Nr 72/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 7 kwietnia 2017 r. W sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych do wykonywania zadań Gminy w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 2017-05-11
Zarządzenie Nr 73/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 21 kwietnia 2017r. na dzierżawę części nieruchomości położonych na terenie m 2017-05-11
Zarządzenie Nr 74/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 11 maja 2017r. na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki 2017-05-11
Zarządzenie Nr 75/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2017-05-11
Zarządzenie Nr 76/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko pracy w Wydziale Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych 2017-04-18
Zarządzenie Nr 77/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 2 maja 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych. 2017-05-11
Zarządzenie Nr 78/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko pracy w Wydziale Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych. 2017-05-11
Zarządzenie Nr 79/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2017-05-11
Zarządzenie Nr 80/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-05-11
Zarządzenie Nr 81/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa ciągu pieszego usytuowanego na działkach o numerach ewid. 238/28, 557/ 2017-05-11
Zarządzenie Nr 82/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa główn 2017-05-11
Zarządzenie Nr 83/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie w sprawie powierzenia spółce - Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne Sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych wykonywanie obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu gosp 2017-05-11
Zarządzenie Nr 84/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia spółce - Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne Sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych wykonywania obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu gospodarki kom 2017-05-11
Zarządzenie Nr 85/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. Remont drogi gminnej o nr ewidencyjnym działki 709 w Ustjanowej Górnej 2017-05-11
Zarządzenie Nr 86/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 236/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14.10.2016 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach 2017-05-12
Zarządzenie Nr 87/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji oraz wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w zakresie zakazu termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów w paleniskach położo 2017-05-12
Zarządzenie Nr 88/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 25 maja 2017r. na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki D 2017-05-12
Zarządzenie Nr 89/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli samorządowych dla których Gmina Ustrzyki Dolne jest organem prowadzącym. 2017-05-12
Zarządzenie Nr 90/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. "Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gmi 2017-05-12
Zarządzenie Nr 91/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-06-29
Zarządzenie Nr 92/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 20/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do liczenia monet pochodzących z kaset z parkomatów ze strefy płatnego par 2017-06-07
Zarządzenie Nr 93/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania pod nazwą: 2017-05-12
Zarządzenie Nr 94/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2017-05-12
Zarządzenie Nr 95/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 08 czerwca 2017r. na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dol 2017-05-12
Zarządzenie Nr 96/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia publicznych przetargów ustnych nieograniczonych w dniu 23 czerwca 2017r. na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Us 2017-05-12
Zarządzenie Nr 97/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "opracowanie pełnego Studium Wykonalności dla projektu pn. "Poprawa jakości wód transgranicznej rz 2017-05-12
Zarządzenie Nr 98/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko pracy w Wydziale Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych 2017-05-12
Zarządzenie Nr 99/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. "Usuwanie zmagazynowanych wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ustr 2017-05-12
Zarządzenie Nr 100/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania pod nazwą: "Oświetlenie drogi" w m 2017-05-12
Zarządzenie Nr 100A/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie skróconego Studium Wykonalności dla projektu pn.: Budowa transgranicznego partnerstwa 2017-07-14
Zarządzenie Nr 101/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych 2017-06-08
Zarządzenie Nr 102/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon i najpiękniej zagospodarowaną i ukwieconą posesję na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne w 2017 roku. 2017-05-17
Zarządzenie Nr 103/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. 2017-06-08
Zarządzenie Nr 104/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-06-08
Zarządzenie Nr 105/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Utwardzenie placu na działce gminnej o nr ewid. 1245/5 w Ustrzykach Dolnych 2017-06-08
Zarządzenie Nr 106/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Budowa drogi przy ulicy Dwernickiego o nr 144 222 R (łącznik od ul. Dwer 2017-06-08
Zarządzenie Nr 107/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 02 czerwca 2017r. na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki D 2017-06-08
Zarządzenie Nr 108/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2017-06-29
Zarządzenie Nr 109/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia gminnego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach udziału w ćwiczeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. "WISŁA" na terenie gminy Us 2017-06-08
Zarządzenie Nr 110/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 22 czerwca 2017r. na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki 2017-06-08
Zarządzenie Nr 111/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania pod nazwą: Opracowanie dokumentac 2017-06-08
Zarządzenie Nr 112/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania zakresu i wysokości poniesionych strat na terenie Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne, powstałych w wyniku nadzwyczajnych zdarze 2017-06-08
Zarządzenie Nr 113/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudo 2017-06-08
Zarządzenie Nr 113A/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2017-2023 2017-07-14
Zarządzenie Nr 114/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc parkingowych na Placu Chopina k/bl 2017-06-08
Zarządzenie Nr 115/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 Ustrzykach Dolnych. 2017-06-08
Zarządzenie Nr 116/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu aktu prawa miejscowego 2017-06-08
Zarządzenie Nr 117/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-06-29
Zarządzenie Nr 118/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. ZSP Nr 2 NSS w Ustrzykach Dolnych - budowa infrastruktury lekkoatletyczne 2017-06-29
Zarządzenie Nr 119/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w m - ci Ustjanowa Górna 2017-06-29
Zarządzenie Nr 120/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi gminnej nr 118 333R relacji Zawadka Stańkowa o długości 446mb (et 2017-06-08
Zarządzenie Nr 121/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi gminnej nr 118 333R relacji Zawadka ? Stalikowa od km 0+446 do 0+ 2017-06-08
Zarządzenie Nr 122/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko pracy w Wydziale Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych 2017-06-08
Zarządzenie Nr 123/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Programu 2017-06-29
Zarządzenie Nr 124/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia formularza wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach Programu 2017-06-29
Zarządzenie Nr 125/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 05 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii rekreacyjnej z programu dotyczącego prof 2017-07-14
Zarządzenie Nr 126/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Likwidacja przełomów powstałych po zimie na drodze gminnej w kierunku Strwiążka or 2017-06-29
Zarządzenie Nr 127/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi do cmentarza/szkoły na działce nr ewid. 272 i 277 w Ło 2017-06-29
Zarządzenie Nr 128/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 16 czerwca 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych. 2017-06-08
Zarządzenie Nr 129/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Dowóz dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne , Czarna i L 2017-06-29
Zarządzenie Nr 130/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-06-29
Zarządzenie Nr 131/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działkach o nr. ewid. 426, 425 2017-06-29
Zarządzenie Nr 132/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko pracy w Wydziale Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych. 2017-06-29
Zarządzenie Nr 133/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. Wykonanie remontu nawierzchni dróg na terenie miasta Ustrzyki Dolne 2017-06-29
Zarządzenie Nr 134/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych 2017-06-29
Zarządzenie Nr 135/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania dot. zamówienia polegającego na świadczeniu usługi cateringowej dla 50 osób, przygotowania obiadu dla 80 osób oraz nocle 2017-06-29
Zarządzenie Nr 136/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania dot. zamówienia polegającego na dostarczeniu materiałów promocyjnych na potrzeby projektu 2017-06-29
Zarządzenie Nr 136A/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 144179R usytuowanej na działce o nr ewid. 590 w m-ci U 2017-06-29
Zarządzenie Nr 137/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 czerwca 2017 r. W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustrzyki Dolne dot. Strefy Płatnego Parkowania w Ustrzykach Dolnych. 2017-06-23
Zarządzenie Nr 138/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania w ramach: "Budżetu Obywatelskiego - Kompleks Rekreacyjno-Sportowy w m-ci U 2017-07-14
Zarządzenie Nr 139/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z obszaru 2017-06-23
Zarządzenie Nr 140/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu 2017-06-23
Zarządzenie Nr 141/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej 119257R o numerze ewid. działki 429 od km 0+0 2017-07-14
Zarządzenie Nr 142/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-07-14
Zarządzenie Nr 143/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych 2017-07-14
Zarządzenie Nr 144/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych 2017-07-14
Zarządzenie Nr 145/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : 1. Przebudowa drogi gminnej nr 119204R w m-ci Jureczkowa 2. Przebudowa drogi gminne 2017-07-14
Zarządzenie Nr 146/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2017-07-14
Zarządzenie Nr 147/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 04 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zrealizowanego zadania pn. 2017-07-14
Zarządzenie Nr 148/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2017-07-14
Zarządzenie Nr 149/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. 2017-07-14
Zarządzenie Nr 150/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych. 2017-07-14
Zarządzenie Nr 151/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działkach o nr ewid. 1198/66 i 1199/2 w Ust 2017-08-03
Zarządzenie Nr 152/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania dat. zamówienia polegającego na przygotowanie do druku i druku publikacji promocyjnych w ramach projektu pt. ,,Wspólnie pr 2017-08-03
Zarządzenie Nr 153/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania pod nazwą: Oświetlenie drogi w mi 2017-08-03
Zarządzenie Nr 154/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych. 2017-08-03
Zarządzenie Nr 155/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 14 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych. 2017-07-21
Zarządzenie Nr 156/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 lipca 2017 r. W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustrzyki Dolne dat. działań związanych z rewitalizacją obszaru gminy Ustrzyki Dolne. 2017-07-17
Zarządzenie Nr 157/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych, ul. Pionierska 10, 38-700 Ustrzyki Dolne 2017-07-18
Zarządzenie Nr 158/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Jałowe Hoszów o numerze ewid. działki 257 położ 2017-08-03
Zarządzenie Nr 159/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na 2018 rok 2017-08-03
Zarządzenie Nr 160/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. ZSP Nr 2 NSS w Ustrzykach Dolnych - budowa infrastruktury lekkoatletyczn 2017-08-03
Zarządzenie Nr 161/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania: Kompleks rekreacyjno - sportowy w Ustjanowej Górnej - Budżet Obywatelski 2017-08-03
Zarządzenie Nr 161A/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania Członków Komitetu Rewitalizacji do spraw przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2017-2023 2017-08-03
Zarządzenie Nr 162/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Wykonanie remontu nawierzchni dróg na terenie miasta Ustrzyki Dolne 2017-08-29
Zarządzenie Nr 163/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania: Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) 2017-08-29
Zarządzenie Nr 164/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi 144 195R o nr dz. 1067 w m-ci Ustrzyki Dolne - do cment 2017-08-03
Zarządzenie Nr 165/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z zakresu "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii", i "Turystyka" - drugi nabór 2017-07-28
Zarządzenie Nr 166/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko pracy w Wydziale Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych 2017-07-31
Zarządzenie Nr 167/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę 7 szt. wiat przystankowych 2017-08-03
Zarządzenie Nr 168/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych oraz określenia regulaminu postępowania komisji. 2017-08-03
Zarządzenie Nr 169/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Ustrzyki Dolne n 2017-08-03
Zarządzenie Nr 170/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego na 2018 r., oraz określenia regulaminu i wzoru protokołu z prac Komisji 2017-08-03
Zarządzenie Nr 171/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych w sprawie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Us 2017-08-03
Zarządzenie Nr 172/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. oraz określenia regulaminu i wzoru protokołu prac Komisji 2017-08-03
Zarządzenie Nr 173/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-08-29
Zarządzenie Nr 174/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Publicznych nr 2 Narciarskiej Szkole Sportowej w Ustrzykach Dolnych. 2017-08-29
Zarządzenie Nr 175/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych. 2017-08-29
Zarządzenie Nr 176/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/15 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych wzoru pisma urzędowego i z 2017-08-03
Zarządzenie Nr 1/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 11 sierpnia 2017r. na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie 2017-08-29
Zarządzenie Nr 2/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 11 sierpnia 2017r. na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie 2017-08-31
Zarządzenie Nr 3/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Dostawa i montaż wyposażenia dla szkół i oddziałów przedszkolnych 2017-08-03
Zarządzenie Nr 4/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 02 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi gminnej nr 144218R (numer ewidencyjny działki 2161) w Ustrzy 2017-08-31
Zarządzenie Nr 5/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 02 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa dróg gminnych znajdujących się na działkach o nr ewid. 167/3 i 142 2017-08-31
Zarządzenie Nr 6/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 02 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Budowa drogi przy ulicy Gombrowicza - kolo basenu Delfin w Ustrzykach Dolnych 2017-08-31
Zarządzenie Nr 7/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 02 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi gminnej nr 119 214R na działce nr ewid.531/12 i 1102 w km O+ 2017-08-31
Zarządzenie Nr 8/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 02 sierpnia 2017 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych 2017-08-03
Zarządzenie Nr 9/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2017-08-31
Zarządzenie Nr 10/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2017-08-31
Zarządzenie Nr 11/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 04 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-08-31
Zarządzenie Nr 12/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 07 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi nr 118310R relacji Brelików - Ropienka 2017-08-31
Zarządzenie Nr 13/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 07 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Naprawa drogi na działce o nr ewid 308 w m-ci Ustrzyki Dolne 2017-08-31
Zarządzenie Nr 15/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2017-08-31
Zarządzenie Nr 16/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi do cmentarza/szkoły na działce nr ewid.272 i277 w Łobozewie 2017-08-31
Zarządzenie Nr 17/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych 2017-08-31
Zarządzenie Nr 18/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych 2017-08-31
Zarządzenie Nr 19/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-08-31
Zarządzenie Nr 20/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-08-31
Zarządzenie nr 21/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych 2017-08-21
Zarządzenie Nr 22/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-08-31
Zarządzenie Nr 23/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-08-31
Zarządzenie Nr 24/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-08-31
Zarządzenie Nr 25/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej w Przedszkolu nr 1 w Ustrzykach Dolnych 2017-08-31
Zarządzenie Nr 26/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ,,Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych 2017-09-27
Zarządzenie Nr 27/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid.1923 w m-ci Ustrzyki 2017-08-31
Zarządzenie Nr 28/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko pracy w Wydziale Pozyskiwania Srodków Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych. 2017-08-31
Zarządzenie Nr 29/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-08-31
Zarządzenie Nr 30/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-08-31
Zarządzenie Nr 31/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za I półrocze 2017 roku 2017-08-31
Zarządzenie Nr 32/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-08-31
Zarządzenie Nr 33/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działkach o nr ewid. 426, 425 i423 w 2017-08-31
Zarządzenie Nr 34/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-08-31
Zarządzenie Nr 35/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych" 2017-08-31
Zarządzenie Nr 36/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-09-07
Zarządzenie Nr 37/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych 2017-08-31
Zarządzenie Nr 38/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-09-07
Zarządzenie Nr 39/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-08-31
Zarządzenie Nr 40/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia procedury przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych nr 4 w Ropience w Szkołę Podstawową im. Ignacego Łukasiewicza w Ropience. 2017-08-31
Zarządzenie Nr 41/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia procedury przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych nr1 w Ustrzykach Dolnych w Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych 2017-08-31
Zarządzenie Nr 42/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia procedury przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych nr 2 Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych w Szkołę Podstawową nr 2 im. Tadeusza Kościuszki 2017-08-31
Zarządzenie Nr 43/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej w Gimnazjum w Wojtkówce 2017-08-31
Zarządzenie Nr 44/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu Wyprawka szkolna w 2017 2017-08-31
Zarządzenie Nr 45/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2017-08-31
Zarządzenie Nr 46/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach 2017-08-31
Zarządzenie Nr 47/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Ustia 2017-08-31
Zarządzenie Nr 48/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Jalowe Hoszów o numerze ewid. działki 25 2017-08-31
Zarządzenie Nr 49/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości oplat za korzystanie z kaplicy na cmentarzu komunalnym w Brzegach Dolnych. 2017-08-31
Zarządzenie Nr 50/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie potwierdzenia zajmowania przez Dyrektora dotychczasowego Gimnazjum w Wojtkówce funkcji Wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Wojtkowej. 2017-08-31
Zarządzenie Nr 51/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gm. w Ropience : Przebudowa drogi gminnej usytuo 2017-09-07
Zarządzenie Nr 52/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi w miejscowości Krościenko o numerze ewid. działk 2017-09-07
Zarządzenie Nr 53/VIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-09-27
Zarządzenie Nr 1/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 2017-09-07
Zarządzenie Nr 2/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : 2017-09-27
Zarządzenie Nr 3/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi Jałowe - Hoszów nr działki ewid. 257 m-ci Jałowe (etap I roboty 2017-09-07
Zarządzenie Nr 4/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi gminnej 119257R o numerze ewid. działki 429 od km 0+000 do km 0 2017-09-07
Zarządzenie Nr 5/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m-ci Ustjanowa Górna o nr ewid. dzialki 75 2017-09-07
Zarządzenie Nr 6/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Budowa drogi przy ulicy Dwernickiego o nr 144222R (łącznik od ulicy Bieszczadzki 2017-09-07
Zarządzenie Nr 7/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 września 2017 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia na wykonanie modulowego stoiska wystawienniczego oraz wyposażenie go w środek transportu - jedn 2017-09-07
Zarządzenie Nr 8/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Jałowe celem dokonania wyboru sołtysa na okres kadencji 2015 - 2019 w związku z pisemną rezygnacją sołtysa. 2017-09-07
Zarządzenie Nr 9/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 6 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: 2017-09-27
Zarządzenie Nr 10/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia cennika wejść na baseny wewnętrzne i zewnętrzne w Zespole Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych. 2017-09-27
Zarządzenie Nr 11/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 6 września 2017 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego udzielenie zamówienia na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ustrzyki Dolne wraz z jednostkami 2017-09-27
Zarządzenie Nr 12/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 26 pażdziernika 2017r. na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy 2017-10-17
Zarządzenie Nr 13/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa odcinka drogi gminnej 119214R na działkach o nr ewid 531/12 i 1102 2017-09-27
Zarządzenie Nr 14/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Budowa drogi gminnej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Wincentego Pola o nr 1192 2017-09-27
Zarządzenie Nr 15/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-09-27
Zarządzenie Nr 17/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego udzielenie zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych na terenie Gminy Ustrzy 2017-09-27
Zarządzenie Nr 18/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych 2017-09-27
Zarządzenie Nr 19/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : "Przebudowa kotłowni dla potrzeb c.o. w Zespole Szkół w Ropience". 2017-09-27
Zarządzenie Nr 20/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień na pozyskanie i zrywkę drewna z lasów mienia Gminy Ustrzyki Dolne w roku 2017. 2017-10-17
Zarządzenie Nr 21/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Budowa drogi przy ulicy Gombrowicza - koło basenu Delfin w Ustrzykach Dolnych 2017-09-27
Zarządzenie Nr 22/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Budowa drogi przy ulicy Gombrowicza - koło basenu Delfin w Ustrzykach 2017-09-27
Zarządzenie Nr 23/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 września 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Ustrzyki Dolne 2017-09-27
Zarządzenie Nr 24/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. 2017-10-17
Zarządzenie Nr 25/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych 2017-09-27
Zarządzenie Nr 26/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi gminnej o nr ewid 405, 128/3, i 459 w m-ci Hoszów 2017-09-27
Zarządzenie Nr 27/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 września 2017 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 15 listopada 2017r. na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie gminy U 2017-10-16
Zarządzenie Nr 28/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Jałowe celem dokonania wyboru członka Rady Sołeckiej na okres kadencji 2015 - 2019 w związku z pisemną rezygnacją członka Rady 2017-10-16
Zarządzenie Nr 29/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-10-16
Zarządzenie Nr 30/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-10-16
Zarządzenie Nr 31/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-10-16
Zarządzenie Nr 32/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-10-16
Zarządzenie Nr 33/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-10-16
Zarządzenie Nr 34/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-10-16
Zarządzenie Nr 35/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-10-16
Zarządzenie Nr 36/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok póżnzm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XXVII/363/16 z dnia 5 grudnia 2016 roku 2017-10-16
Zarządzenie Nr 37/IX/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-10-16
Zarządzenie Nr 1/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 02 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/15 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie trybu i zasad organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków od 2017-10-16
Zarządzenie Nr 2/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 02 października 2017 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych 2017-10-16
Zarządzenie Nr 3/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 02 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. 2017-10-16
Zarządzenie Nr 4/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 03 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi rolniczej nr 141 803R nr ewid działki 264 w m-ci Łodyna dłu 2017-10-16
Zarządzenie Nr 5/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 03 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Wykonanie prac udrażniających w korycie potoku Jasionka usytuowanym w granic 2017-10-16
Zarządzenie Nr 6/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 03 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. ,, Przedszkole moich marzeń - budowa zaplecza żłobka gminnego poprzez rozbudow 2017-10-16
Zarządzenie Nr 7/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 04 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Nowa w m-ci Ustrzyki Dolne nr ewid. dzialki 977, 2017-10-16
Zarządzenie Nr 8/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 04 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządow 2017-10-17
Zarządzenie Nr 9/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 04 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. 2017-10-17
Zarządzenie Nr 10/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 09 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę fabrycznie nowego samochodu 9-miejscowego typu bus dla Środowiskowego Domu Samo 2017-10-17
Zarządzenie Nr 11/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 09 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. działek 194, 193 i 168 w m-c 2017-10-17
Zarządzenie Nr 12/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 października 2017 r. W sprawie sprzedaż samochodu służbowego marki Volkswagen Transporter T5 (bus 9-osobowy) będącego własnością Gminy Ustrzyki Dolne w trybie publicznego przetargu ustnego nieogr 2017-10-17
Zarządzenie nr 13/X//2017 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych 2017-10-11
Zarządzenie Nr 14/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 października 2017 r. W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki Volkswagen Transporter T5 (bus 9- osobowy) będącego własnością Gm 2017-10-17
Zarządzenie Nr 15/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych. 2017-10-17
Zarządzenie Nr 16/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11 października 2017 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do prowadzenia postępowań w 2017-10-17
Zarządzenie Nr 17/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11 października 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasilek dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-10-17
Zarządzenie Nr 18/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11 października 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach ojednorazowe świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin 2017-10-17
Zarządzenie Nr 19/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11 października 2017 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych windywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy 2017-10-17
Zarządzenie Nr 20/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11 października 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-10-17
Zarządzenie Nr 21/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11 października 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-10-17
Zarządzenie Nr 22/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11 października 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach ojednorazowe świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 10 ustawy owspieraniu kobiet w ciąży i rodzin 2017-10-17
Zarządzenie Nr 23/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11 października 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2017-10-17
Zarządzenie Nr 24/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11 października 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłek dla opiekunów, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2017-10-17
Zarządzenie Nr 25/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11 października 2017 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do prowadzenia postępowań w 2017-10-17
Zarządzenie Nr 26/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót związanych z realizacją zadania pn. ,,Wymiana lamp oświetlenia wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usług 2017-10-17
Zarządzenie Nr 27/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 123/17 w załączniku nr 1 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Programu ,,Ustrzyckie pod 2017-11-13
Zarządzenie Nr 28/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków w ramach Programu 2017-11-13
Zarządzenie Nr 29/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 24 listopada 2017r. na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie gmin 2017-11-14
Zarządzenie Nr 30/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa odcinka drogi nr 11831OR relacji Brelików Ropienka położonego na 2017-11-14
Zarządzenie Nr 31/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działkach o nr ewid. 117 i 518 2017-11-14
Zarządzenie Nr 32/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działkach o nr ewid. 1923 w m-ci Us 2017-11-14
Zarządzenie Nr 33/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Wojtkowa celem dokonania wyboru członka Rady Sołeckiej na okres kadencji 2015 - 2019 2017-11-13
Zarządzenie Nr 34/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi 144195R nr ewid. działki 1067 w m-ci Ustrzyki Dolne do cme 2017-11-14
Zarządzenie Nr 35/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi gminnej Jałowe - Hoszów o nr ewid. działki 257 położonej w 2017-11-14
Zarządzenie Nr 35A/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego. 2017-11-14
Zarządzenie Nr 36/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-11-14
Zarządzenie Nr 37/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-11-14
Zarządzenie Nr 38/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-11-14
Zarządzenie Nr 39/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na Zakup i dostawę nowych pojemników do zbiórki wyselekcjonowanych odpadów do Gminy Ustrzy 2017-11-14
Zarządzenie Nr 40/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-11-14
Zarządzenie Nr 41/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych wykonywania obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu gospodarki komu 2017-11-14
Zarządzenie Nr 43/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Strwiążyk nr 119213R w km 1+92O- 2+68O wraz z p 2017-11-14
Zarządzenie Nr 44/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na Wykonanie i dostawę dekoracji świątecznych wolnostojących 2017-11-14
Zarządzenie Nr 45/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania odbiorów pogwarancyjnych inwestycji z zakresu dróg i mostów, których okres gwarancyjny kończy się w roku 2017 2017-11-14
Zarządzenie Nr 46/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto wypadające w dniu 11 listopada 2017 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 2017-11-14
Zarządzenie Nr 47/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi gminnej w m-ci Krościenko nr ewid. działki 292/1 2017-11-14
Zarządzenie Nr 48/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Wykonanie prac budowlano- remontowych w miejscowości Nowosielce Kozickie 2017-11-14
Zarządzenie nr 49/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 października 2017 r. w sprawie głoszenia otwartego naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, 2017-10-31
Zarządzenie Nr 50/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji skrutacyjnej ds. Budżetu Obywatelskiego na 2018r. 2017-11-14
Zarządzenie Nr 51/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 74/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia spółce - Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne Sp. z 0.0. z sied 2017-11-14
Zarządzenie Nr 52/X/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121AI15 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oraz wysokości opłat za zajęcie 1 m2 teren 2017-12-12
Zarządzenie Nr 1/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Ustrzyki Dolne 2017-11-15
Zarządzenie Nr 2/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-11-15
Zarządzenie Nr 3/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ustrzyki Dolne - świe 2017-11-15
Zarządzenie Nr 4/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Ustrzyki 2017-11-15
Zarządzenie Nr 5/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna 2017-11-15
Zarządzenie Nr 6/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Ustrzyki Dolne do podpisywania dokumentów aplikacyjnych wniosku na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu u 2017-11-15
Zarządzenie Nr 7/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Ustrzyki Dolne do podpisania wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie o dofinansowanie projektu pn. Klub samopomocy - centrum usł 2017-11-15
Zarządzenie Nr 8/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania zadań w imieniu Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 2017-11-15
Zarządzenie Nr 9/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 3 listopada 2017 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania pod nazwą: 2017-11-15
Zarządzenie Nr 10/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi gminnej w m-ci Ustjanowa Górna o nr ewid. działki 75 na długo 2017-11-15
Zarządzenie Nr 11/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 3 listopada 2017 r. W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustrzyki Dolne dot. projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2017-2023 2017-11-15
Zarządzenie Nr 12/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Chodnik na ulicy Korczaka -utwardzenie ciągu pieszego na działce o nr ewid 143 2017-11-15
Zarządzenie Nr 13/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 listopada 2017 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego udzielenie zamówienia na wyposażenie Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 2017-11-15
Zarządzenie Nr 14/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego udzielenie zamówienia na 2017-11-15
Zarządzenie Nr 15/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 listopada 2017 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego udzielenie zamowienia na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejs 2017-11-15
Zarządzenie Nr 16/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 22 grudnia 2017r. na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Ust 2017-11-15
Zarządzenie Nr 17/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: planu sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych. 2017-11-15
Zarządzenie Nr 18/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. 2017-11-15
Zarządzenie Nr 19/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok 2017-11-15
Zarządzenie Nr 20/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej ograniczonym prawem rzeczowym. 2017-12-12
Zarządzenie Nr 21/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej ograniczonym prawem rzeczowym. 2017-12-12
Zarządzenie Nr 22/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. 2017-12-12
Zarządzenie Nr 23/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. 2017-12-12
Zarządzenie Nr 24/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy będą reprezentować sektor pozarządowy w komisjach konkursowych opiniujących oferty w ogłaszanyc 2017-11-21
Zarządzenie Nr 25/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/11 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 marca 2011r w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-12-20
Zarządzenie Nr 26/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2017-12-12
Zarządzenie Nr 27/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technol 2017-12-12
Zarządzenie Nr 27A/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Budowa drogi przy ulicy Gombrowicza nad ZB Delfin w Ustrzykach Do 2017-12-12
Zarządzenie Nr 28/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 24/12 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 05 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania w lasach gminy oraz pozysk 2017-12-12
Zarządzenie Nr 29/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Komisji Kasacyjnej 2017-12-12
Zarządzenie Nr 30/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 09 stycznia 2018r. na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie gminy U 2017-12-12
Zarządzenie Nr 31/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa odcinka drogi nr 143525R (Cebulanka) na działce o nr ewid 419 w km 2017-12-12
Zarządzenie Nr 32/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid 194, 193, 168 w m-ci Ropienka 2017-12-12
Zarządzenie Nr 33/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa ulicy Nowa na działce o nr ewid 977, 867, 884/3, 884/2 w m-ci Ustr 2017-12-12
Zarządzenie Nr 34/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. Zabezpieczenia przeciwpożarowe komunikacji wewnętrznej El 30 (klatki schodowe) 2017-12-12
Zarządzenie Nr 35/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-12-13
Zarządzenie Nr 36/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. Kompleks rekreacyjno-sportowy w Ustjanowej Górnej - Budżet Obywatelski 2017-12-12
Zarządzenie Nr 1/XII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 24 stycznia 2018r. na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie gminy Ustr 2017-12-13
Zarządzenie Nr 2/XII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Budowa drogi przy ulicy Dwernickiego o nr 144 222 R (łącznik od ul. 2017-12-13
Zarządzenie Nr 3/XII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży drewna 2017-12-13
Zarządzenie Nr 4/XII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. 2017-12-13
Zarządzenie Nr 5/XII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnego na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach Gminy Ustrzyki Dolne. 2017-12-13
Zarządzenie Nr 6/XII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej 119 213R ul. Strwiążyk o nr ewid. działki 91 2017-12-13
Zarządzenie Nr 7/XI/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej 143804R Jałowe - Hoszów o nr ewid. działki 2 2017-12-20
Zarządzenie Nr 8/XII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 8 grudnia 2017 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. 1 Remont mostu usytuowanego w ciągu drogi gminnej publicznej nr 14183OR wraz z umo 2017-12-20
Zarządzenie Nr 9/XII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : ,,Przebudowa drogi gminnej w m-ci Ustjanowa Górna nr ewid, działki 559,130, 152 2017-12-20
Zarządzenie Nr 10/XII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu dla Lodowiska Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 2017-12-20
Zarządzenie Nr 11/XII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych 2017-12-20
Zarządzenie Nr 12/XII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. 2017-12-20
Zarządzenie Nr 13/XII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży drewna 2017-12-20
Zarządzenie Nr 14/XII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komitetu ds. Rewitalizacji Gminy Ustrzyki Dolne 2017-12-20
Zarządzenie Nr 15/XII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2018-01-12
Zarządzenie Nr 16/XII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych i dat ich odpracowania dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych w roku 2018. 2017-12-20
Zarządzenie Nr 17/XII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : 2017-12-20
Zarządzenie Nr 18/XII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. 2017-12-20
Zarządzenie Nr 19/XII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn.: 2018-01-12
Zarządzenie Nr 20/XII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2018-01-12
Zarządzenie Nr 21/XII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych 2018-01-12
Zarządzenie Nr 22/XII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/XII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu dla Lodowiska Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 2018-01-12
Zarządzenie Nr 23/XII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. o w Brzegach Dolnych wykonania obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu gospodarki komunalne 2018-02-13
Zarządzenie Nr 24/XII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. o w Brzegach Dolnych wykonania obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu gospodarki komunalne 2018-02-14


  Ilość odwiedzin: 3582360