Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 7167

Uchwały z 2014 r.

W zakładce " Podatki " zamieszczone zostały niezbędne deklaracje i formularze do uchwał podatkowych.Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2014-02-03

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XLI/367/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2014 2014-02-03
Uchwała Nr XLI/368/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2014-02-03
Uchwała Nr XLI/369/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2014-02-03
Uchwała Nr XLI/370/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2014-02-03
Uchwała Nr XLI/371/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do UCHWAŁY Nr XXVII/240/12 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH z dnia 22 listopada 2012r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminn 2014-02-03
Uchwała Nr XLI/372/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie zapewnienia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dzie 2014-02-03
Uchwała Nr XLII/373/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2014 2014-03-13
Uchwała Nr XLII/374/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bieszczadzkiego 2014-03-13
Uchwała Nr XLII/375/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie funduszu sołeckiego. 2014-03-13
Uchwała Nr XLII/376/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Krościenku. 2014-03-13
Uchwała Nr XLII/377/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 2014-03-13
Uchwała Nr XLII/378/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2014-2017. 2014-03-13
Uchwała Nr XLII/379/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 2014-06-03
Uchwała Nr XLIII/380/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2014 2014-06-03
Uchwała Nr XLIII/381/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2014-06-03
Uchwała Nr XLIII/382/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2014 rok 2014-06-03
Uchwała Nr XLIII/383/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska 2014-06-03
Uchwała Nr XLIII/384/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady” 2014-06-03
Uchwała Nr XLIII/385/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „STARZAWA” 2014-06-03
Uchwała Nr XLIII/386/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie funduszu sołeckiego. 2014-06-03
Uchwała Nr XLIII/387/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Krościenku 2014-06-03
Uchwała Nr XLIII/388/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmiany w podziale gminy Ustrzyki Dolne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2014-06-03
Uchwała Nr XLIII/389/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Ustrzykach Dolnych. 2014-06-03
Uchwała Nr XLIII/390/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw 2014-06-03
Uchwała Nr XLIII/391/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”. 2014-06-03
Uchwała Nr XLIII/392/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2014-06-03
Uchwała Nr XLIII/393/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2014-06-03
Uchwała Nr XLIII/394/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2014-06-03
Uchwała Nr XLIII/395/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/329/06 z dnia 30.08.2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania l 2014-06-03
Uchwała Nr XLIV/ 396 /14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2014 2014-06-25
Uchwała Nr XLIV/ 397 /14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2014 rok 2014-06-25
Uchwała Nr XLIV/398/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 maja 2014 roku W sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 2014-06-25
Uchwała Nr XLIV/399/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne 2014-07-01
Uchwała Nr XLIV/400/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Ustrzyki Dolne w czasie przekraczający 2014-07-01
Uchwała Nr XLIV/401/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2014-07-01
Uchwała Nr XLIV/402/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2014-07-01
Uchwała Nr XLIV/403/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki zaistniałej w Uchwale Nr XXXI/221/05 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na 2014-07-01
Uchwała Nr XLIV/404/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 2014-07-01
Uchwała Nr XLIV/405/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie przekazania darów zaprzyjaźnionemu Rejonowi Starosamborskiemu 2014-07-01
Uchwała Nr XLV/406/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok. 2014-07-01
Uchwała Nr XLV/407/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok 2014-07-01
Uchwała Nr XLV/408/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2014 2014-07-01
Uchwała Nr XLV/409/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały dot. zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2014 rok 2014-07-01
Uchwała Nr XLV/410/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie uchylenia własnej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2014-07-01
Uchwała Nr XLV/411/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2014-07-01
Uchwała Nr XLV/412/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2014-07-01
Uchwała Nr XLV/413/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Ustrzyki Dolne w czasie przekraczaj 2014-07-01
Uchwała Nr XLVI/414/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2014 2014-07-24
Uchwała Nr XLVI/415/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2014-07-24
Uchwała Nr XLVI/416/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego 2014-07-24
Uchwała Nr XLVI/417/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2014-07-24
Uchwała Nr XLVI/418/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2014-07-24
Uchwała Nr XLVI/419/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2014-07-24
Uchwała Nr XLVI/420/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu korzystania z kaplicy na cmentarzu komunalnym w Brzegach Dolnych” 2014-07-24
Uchwała Nr XLVI/421/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu Porządkowego Cmentarzy Komunalnych w Ustrzykach Dolnych i w Brzegach Dolnych” 2014-07-24
Uchwała Nr XLVII/422/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2014 2014-09-30
Uchwała Nr XLVII/423/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego 2014-09-30
Uchwała Nr XLVII/424/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń. 2014-09-30
Uchwała Nr XLVII/425/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustrzyki Dolne 2014-09-30
Uchwała Nr XLVIII/426/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 września 2014 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2014-10-28
Uchwała Nr XLVIII/427/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2014 2014-10-28
Uchwała Nr XLVIII/428/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 września 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2015 r. 2014-10-28
Uchwała Nr XLVIII/429/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 września 2014 roku w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 2014-10-28
Uchwała Nr XLVIII/430/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr I/5/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie powołania Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzy 2014-10-28
Uchwała Nr XLVIII/431/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 września 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Ustrzykach Dolnych. 2014-11-05
Uchwała Nr XLVIII/432/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 września 2014 roku W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Sięgamy wyżej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Ope 2014-11-05
Uchwała Nr XLVIII/433/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 września 2014 roku W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie środków rzeczowych dotyczących realizacji projektu pn. „Sięgamy wyżej” dofinansowanego ze środków Europejskiego 2014-11-05
Uchwała Nr XLVIII/434/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 września 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2014-11-05
Uchwała Nr XLVIII/435/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2/2014 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustrzyki Dolne 2014-11-05
Uchwała Nr XLVIII/436/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Teleśnica - 1/2014”, terenu położonego w Gminie U 2014-11-05
Uchwała Nr XLVIII/437/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 września 2014 roku W sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych 2014-11-05
Uchwała Nr XLVIII/438/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 września 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 2014-11-05
Uchwała Nr XLIX/439/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2014 2014-12-02
Uchwała Nr XLIX/440/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego 2014-12-02
Uchwała Nr XLIX/441/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2014 rok 2014-12-02
Uchwała Nr XLIX/442/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2014 rok 2014-12-02
Uchwała Nr XLIX/443/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 2014-12-02
Uchwała Nr XLIX/444/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2014-12-02
Uchwała Nr XLIX/445/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2014-12-02
Uchwała Nr XLIX/446/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2014 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gmi 2014-12-02
Uchwała Nr XLIX/447/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2014-12-02
Uchwała Nr XLIX/448/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krościenko - 4”. 2014-12-02
Uchwała Nr I/1/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 2014-12-09
Uchwała Nr I/2/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 2014-12-09
Uchwała Nr II/3/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 2015-01-07
Uchwała Nr II/4/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 2015-01-07
Uchwała Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 2015-01-07
Uchwała Nr II/5A/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 2015-01-07
Uchwała Nr III/6/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 2014 roku „Uchwała budżetowa gminy Ustrzyki Dolne na rok 2015” 2015-01-09
Uchwała Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne 2015-01-09
Uchwała Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 2015-01-09
Uchwała Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 2015-01-09
Uchwała Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Bieszczadzkiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 2015-01-09
Uchwała Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla odbiorców na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2015-01-09
Uchwała Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia ścieków 2015-01-09
Uchwała Nr III/13/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2014 2015-01-09
Uchwała Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały XL/363 /13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa P 2015-01-09
Uchwała Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XLVI/415/14 z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2015-01-09
Uchwała Nr III/16/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2015-01-09
Uchwała Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2015-01-09
Uchwała Nr III/18/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne, będącej własnością Skarbu Państwa. 2015-01-09
Uchwała Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2015. 2015-01-09
Uchwała Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2015-01-09


  Ilość odwiedzin: 2317197