Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nazwa pozycji   Uchwała Nr XLVIII/433/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 września 2014 roku W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie środków rzeczowych dotyczących realizacji projektu pn. „Sięgamy wyżej” dofinansowanego ze środków Europejskiego
 

Uchwała Nr XLVIII/433/14
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 30 września 2014 roku

W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie środków rzeczowych dotyczących realizacji projektu pn. „Sięgamy wyżej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 
  Data publikacji   2014-11-05Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 142443