Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 6627


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2013-01-07

 Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa bocznego zbiornika retencyjnego w leśnictwie Jureczkowa wraz z ujęciem i doprowadzeniem wody z potoku oraz odprowadzeniem wo 2014-01-03
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzja Nr 1/22/13 zmieniającą decyzję własną Nr 1/8/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r. dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: Bud 2013-12-31
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na montażu wieży o konstrukcji stalowej wraz z zasilaniem hybrydowym dla potrzeb... 2013-12-30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie przedsięwzięcia pn: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej Ustrzyki Dolne w miejscowośc 2013-12-19
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa bocznego zbiornika retencyjnego w leśnictwie Jureczkowa wraz z ujęciem i doprowadzeniem wody z potoku 2013-12-18
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Połączenie linii 15kV: linia Ustrzyki Dolne - Smolnik odg. Ustrzyki Dolne 21 Młyn 2013-12-06
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa stacji bazowej nr BT 20345_Ustrzyki_Dolne_Centrum wraz z zasilaniem energetycznym na dachu budynku przy ul. 29 Listopada 15, 2013-11-29
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia już zrealizowanego, (legalizacja samowoli budowlanej), pn.: budowa stacji 2013-11-14
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej Ustrzyki Dolne w miejscowościach Ustrzyk 2013-10-25
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa bocznego zbiornika retencyjnego w leśnictwie Jureczkowa wraz z ujęciem... 2013-10-22
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KROŚCIENKO 3 2013-10-18
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa linii napowietrznej sieci nN w miejscowości Bandrów 2013-10-15
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie zamkniętym w Trzciańcu, pow. bieszczadzki 2013-10-09
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa oświetlenia drogowego drogi powiatowej na działce nr ew.: 48/1 położonej w miejscowości Kwaszenina, gm. Ustrzyki Dolne. 2013-09-24
O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie Rozdziału VIII Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne... Zarządzam w dniach od 21.10.2013r. do 10.11.2013r. jesienną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i gminy... 2013-10-01
Obwieszczenie Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego pn. „Przebudowa linii napowietrznej sieci nN w miejscowości Bandrów 2013-09-24
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn. budowa stacji bazowej nr BT 20345_Ustrzyki_Dolne_Centrum wraz z zasilaniem energetycznym... 2013-09-24
Obwieszczenie Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie zamkniętym w Trzciańcu, pow. bieszczadzki 2013-09-12
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.„Połączenie linii 15KV: Linia Ustrzyki Dolne-Smolnik odg. Ustrzyki Dolne 21 Młyn ze stacją Ustrzyki Dolne 12 Przedszkole 2013-09-10
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. : budowa oświetlenia drogowego drogi powiatowej, na działce nr ewid. 48/1 w miescowości Kwaszenina , gm. Ustrzyki Dolne. 2013-08-28
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa oświetlenia zewnętrznego, zasilanie hydroforni oraz zasilanie pomp głębinowych dla kompleksu w miejscowości Trzcianiec, na działkach 2013-08-28
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn. Połączenie linii 15kV: linia Ustrzyki Dolne - Smolnik odg. Ustrzyki Dolne 21 Młyn ze stacją Ustrzyki 2013-08-19
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: w dniu 13.08.2013 r. zostało wydane postanowienie ze sprostowaniem oczywistej pomyłki w decyzji z dnia 03.11.2010 r. znak: IGP.7624/13/10 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzię 2013-08-16
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego pn. Przebudowa linii napowietrznej sieci nN w miejscowości Bandrów. 2013-08-16
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę przepompowni na istniejącej sieci wodociągowej (zestaw hydroforowy w studzience) na 2013-08-09
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie modułowej kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji 2013-08-07
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn. wykonanie części z planowanej inwestycji pn. Budowa oczyszczalni ścieków na terenie zamkniętym w Trz 2013-08-07
Obwieszczenie Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia zewnętrznego, zasilanie hydroforni oraz zasilanie pomp głębinowych dla kompleksu w m-ci 2013-08-05
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: budowa oświetlenia drogowego drogi powiatowej, na działce nr ewid. 48/1 w m-ci Jamna Górna... 2013-07-26
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa oświetlenia drogi... w m-ci Hoszów 2013-07-18
Obwieszczenie Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego pn: budowa przepompowni na istniejącej sieci wodociągowej (zestaw hydroforowy w studzience)... w m-ci Ustrzyki Dolne 2013-07-18
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Połączenie linii 15kV: linia Ustrzyki Dolne - Smolnik odg. Ustrzyki Dolne 21 Młyn ze stacją 2013-07-12
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5842 WOJTKÓWKA... w m-ci Jureczkowa 2013-07-10
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogi... w m-ci Brelików. 2013-07-05
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: budowa oświetlenia zewnętrznego, zasilanie hydroforni oraz zasilanie pomp głębinowych dla kompleks 2013-06-28
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o przystąpieniu do sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego"Krościenko 3" 2013-06-28
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogi... w m-ci Hoszów. 2013-06-24
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogi... w m-ci Brelików. 2013-06-12
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowie przepompowni na istniejącej sieci wodociągowej... w m-ci Ustrzyki Dolne. 2013-06-06
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.05.2013 r. o wydaniu decyzji Nr 2/13 z dnia 22.05.2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (Sprawa znak: I-VII.7820.1.1.2013) . 2013-06-03
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę oświetlenia drogi na działkach... w m-ci Hoszów. 2013-05-14
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę oświetlenia drogi na działkach... w m-ci Brelików. 2013-05-07
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: przebudowę części budynku szkoły podstawowej wraz z sposobem użytkowania na świetlicę wiej 2013-04-26
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5842 Wojtkówka... 2013-04-25
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych: Na podstawie Rozdziału VIII Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne... zarządzam w dniach od 26.04 do 10.05.2013r. jesienną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i gmi 2013-04-19
WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA o wszczęciu postępowania administracyjnego ( Sprawa znak: I-VII.7820.1.1.2013) na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej... 2013-04-05
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: przebudowę części szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejs 2013-03-22
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzony przez JAVYS, a.s., 2013-02-14
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej instalacji F&D o dużej przepustowości przy elektrowni jądrowej V1 2013-02-14
Zawiadomienie Wójta Gminy Fredropol o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: poszukiwaniu i rozpoznaniu złóż ropy naftowej. 2013-02-05
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie sposobu użytkowania części budynku gospodarczego... 2013-01-25
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w m-ci Jureczkowa 2013-01-11
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że zostało wydane postanowienie prostujące oczywistą omyłkę w decyzji Burmistrz Ustrzyk Dolnych o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IGP.6733.6.2012 2013-01-07
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie modułowej kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji... w m-ci Brzegi Dolne. 2013-01-07
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie pawilonu handlowego o powierzchni 2200m2... 2013-01-07


  Ilość odwiedzin: 782799