Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych: Na podstawie Rozdziału VIII Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne... zarządzam w dniach od 26.04 do 10.05.2013r. jesienną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i gmi
 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie Rozdziału VII Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne (Uchwała Nr XXX/273/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 lutego 2013 r.) zarządzam w dniach od 26 kwietnia do 10 maja 2013 r. wiosenną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne.

Zabiegi gryzoniobójcze należy przeprowadzić we wszystkich obiektach, szczególnie w altanach śmietnikowych, korytarzach piwnicznych, komorach i węzłach cieplnych, pomieszczeniach gospodarczych (magazyny, składy, wiaty itp.), z równoczesną higienizacją tych obiektów. Deratyzacja winna być wykonana przez specjalistyczną firmę lub we własnym zakresie. Trutki należy wyłożyć w miejscach wykluczających łatwy dostęp dzieci i oznaczyć te miejsca widocznym napisem „Uwaga trucizna”. Po upływie terminu wyłożenia trutki, usunąć resztki i zlikwidować napis „Uwaga trucizna”. Po zakończeniu akcji proszę o przesłanie do tut. Urzędu, w terminie do dnia 31 maja 2013 r., informacji o sposobie przeprowadzenia deratyzacji i ilości obiektów objętych deratyzacją.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych

mgr inż. Henryk Sułuja

 
  Data publikacji   2013-04-19


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 659793