Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 7602

Uchwały z 2012 r.

W zakładce " Podatki " zamieszczone zostały niezbędne deklaracje i formularze do uchwał podatkowych. Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2012-02-06

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XVII/145/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 2012-02-07
Uchwała Nr XVII/146/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego 2012-02-07
Uchwała Nr XVII/147/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/242/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 02 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawe 2012-02-07
Uchwała Nr XVIII/148/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Krościenku w Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej: oddział przedszkolny i klasy I - III 2012-02-07
Uchwała Nr XVIII/149/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łobozewie w Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej: oddział przedszkolny i klasy I - III 2012-02-07
Uchwała Nr XVIII/150/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Równi w Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej: oddział przedszkolny i klasy I - III 2012-02-07
Uchwała Nr XVIII/151/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2012 2012-02-07
Uchwała Nr XVIII/152/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XVII/146/12 z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzki 2012-02-07
Uchwała Nr XVIII/153/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady” 2012-02-07
Uchwała Nr XVIII/154/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Bieszczadzkiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 2012-02-07
Uchwała Nr XVIII/155/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 2012-02-08
Uchwała Nr XVIII/156/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2012-02-08
Uchwała Nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na te 2012-02-08
Uchwała Nr XVIII/158/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na 2012-02-08
Uchwała Nr XVIII/159/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 2012-02-08
Uchwała Nr XIX/160/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Krościenku 2012-05-08
Uchwała Nr XIX/161/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łobozewie 2012-05-08
Uchwała Nr XIX/162/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Równi 2012-05-08
Uchwała XIX/163/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2012 2012-05-08
Uchwała Nr XIX/164/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego 2012-05-08
Uchwała Nr XIX/165/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie funduszu sołeckiego. 2012-05-08
Uchwała Nr XIX/166/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”. 2012-05-08
Uchwała XX/167/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2012 2012-05-08
Uchwała Nr XX/168/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska 2012-05-08
Uchwała Nr XX/169/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2012-05-08
Uchwała Nr XX/170/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2012-05-08
Uchwała nr XX/171/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Trójca” – I etap 2012-05-08
Uchwała nr XX/172/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2012-05-08
Uchwała Nr XX/173/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnej, położonej na terenie miasta Ustrz 2012-05-08
Uchwała Nr XX/174/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2012-05-08
Uchwała XX/175/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2012-05-08
Uchwała XXI/176/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2012 2012-05-08
Uchwała XXI/177/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2012-05-08
Uchwała Nr XXI/178/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 2012-05-09
Uchwała Nr XXI/179/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „STARZAWA” 2012-05-09
Uchwała Nr XXI/180/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2002 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie „Regulaminu prowadzenia placów targowych oraz wyko 2012-05-09
Uchwała Nr XXI/181/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Ustrzyki Dolne 2012-05-09
Uchwała Nr XXI/182/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany granicy obwodu Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych 2012-05-09
Uchwała Nr XXI/183/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany granicy obwodu Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Ustrzykach Dolnych 2012-05-09
Uchwała Nr XXI/184/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany granicy obwodu Szkoły Podstawowej w Ustjanowej Górnej 2012-05-09
Uchwała Nr XXI/185/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej we wsi Brelików, będącej własnością Skarbu Państwa 2012-05-09
Uchwała Nr XXI/186/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26.04.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2012-05-09
Uchwała Nr XXII/187/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok. 2012-07-03
Uchwała Nr XXII/188/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok 2012-07-03
Uchwała Nr XXII/189/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2012 2012-07-03
Uchwała Nr XXII/190/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2012 rok 2012-07-03
Uchwała Nr XXII/191/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacj 2012-07-03
Uchwała Nr XXII/192/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2012-07-03
Uchwała Nr XXIII/193/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2012 2012-07-03
Uchwała Nr XXIII/194/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2012-07-03
Uchwała Nr XXIII/195/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2012-07-03
Uchwała Nr XXIII/196/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wyłonienia przedstawiciela Gminy Ustrzyki Dolne do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dol 2012-07-03
Uchwała Nr XXIV/197/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2012 2012-09-13
Uchwała Nr XXIV/198/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne, 2012-09-13
Uchwała Nr XXIV/199/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2012-09-13
Uchwała Nr XXIV/200/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr LIX/447/2002 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 sierpnia 2002r i zatwierdzenia Statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliote 2012-09-13
Uchwała Nr XXIV/201/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2012-09-13
Uchwała Nr XXIV/202/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2012-09-13
Uchwała Nr XXIV/203/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych 2012-09-13
Uchwała Nr XXV/204/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2012 2012-10-15
Uchwała Nr XXV/205/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2012-10-15
Uchwała Nr XXV/206/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Ustrzyki D. na dofinansowanie w 2013 roku projektu real.przez Powiat Bieszczadzki pn. „Remon 2012-10-15
Uchwała Nr XXV/207/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2012 rok 2012-10-15
Uchwała Nr XXV/208/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2012-10-15
Uchwała Nr XXV/209/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 września 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2013 r. 2012-10-15
Uchwała Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/ 350 /10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 2012-10-15
Uchwała Nr XXV/211/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 września 2012 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 2012-10-15
Uchwała Nr XXV/212/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2012-10-15
Uchwała Nr XXV/213/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zniesienia ochrony prawnej obiektu uznanego za pomnik przyrody 2012-10-15
Uchwała Nr XXV/214/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Ustrzyckiego Domu Kultury. 2012-10-15
Uchwała Nr XXV/215/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 września 2012 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego funkcjonowania oddziałów terenowych Telewizji Polskiej S.A. 2012-10-15
( Unieważniona) Uchwała Nr XXV/216/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wyznaczenia nagrody indywidualnej za wskazanie sprawcy dewastacji elewacji budynków i urządzeń infrastruktury mienia gminnego na terenie gmin 2012-10-15
Uchwała Nr XXVI/217/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2012 2012-11-21
Uchwała Nr XXVI/218/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2012 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2012 rok 2012-11-21
Uchwała Nr XXVI/219/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bieszczadzkiego 2012-11-21
Uchwała Nr XXVI/220/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego 2012-11-21
Uchwała Nr XXVI/221/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/121/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Z 2012-11-21
Uchwała Nr XXVI/222/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/156/04 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego p 2012-11-21
Uchwała Nr XXVI/223/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2012 roku w sprawie zniesienia użytku ekologicznego „Trójca” 2012-11-21
Uchwała Nr XXVI/224/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2012-11-21
Uchwała Nr XXVI/225/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia w zakresie sportu, nauki, kultury i sztuki. 2012-11-21
Uchwała Nr XXVI/226/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2012 roku w sprawie podziału gminy i miasta Ustrzyki Dolne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 2012-11-21
Uchwała Nr XXVI/227/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2012 roku w sprawie nadania Hali Widowiskowo-Sportowej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Ustrzykach Dolnych imienia Kazimierza Sojki 2012-11-21
Uchwała Nr XXVII/228/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2012 2012-12-18
Uchwała Nr XXVII/229/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2012-12-18
Uchwała Nr XXVII/230/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2012-12-18
Uchwała Nr XXVII/231/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Ustrzyki Dolne, zarządzenia poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodze 2012-12-18
Uchwała Nr XXVII/232/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty miejscowej i trybu jej poboru 2012-12-18
Uchwała Nr XXVII/233/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia ścieków 2012-12-18
Uchwała Nr XXVII/234/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla odbiorców na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2012-12-18
Uchwała Nr XXVII/235/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. ”Dobry wybór ” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Op 2012-12-18
Uchwała Nr XXVII/236/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy w latach 2013 - 2014 dotyczących realizacji projektu pn. ”Dobry wybór 2012-12-18
Uchwała Nr XXVII/237/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2012-12-18
Uchwała Nr XXVII/238/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne.. 2012-12-18
Uchwała Nr XXVII/239/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/125/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 03 listopada 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiącyc 2012-12-18
Uchwała Nr XXVII/240/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2012-12-18
Uchwała Nr XXVII/241/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2013. 2012-12-18
Uchwała Nr XXVII/242/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia w zakresie sportu i nauki. 2012-12-18
Uchwała Nr XXVII/243/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 2012-12-18
Uchwała Nr XXVII/244/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy radnego. 2012-12-18
Uchwała Nr XXVIII/245/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 grudnia 2012 roku „Uchwała budżetowa gminy Ustrzyki Dolne na rok 2013” 2013-01-11
Uchwała Nr XXVIII/246/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2013-01-11
Uchwała Nr XXVIII/247/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 2013-01-11
Uchwała Nr XXVIII/248/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego 2013-01-11
Uchwała Nr XXVIII/249/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 2013-01-11
Uchwała Nr XXVIII/250/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Bieszczadzkiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 2013-01-11
Uchwała Nr XXVIII/251/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Kon 2013-01-11
Uchwała Nr XXIX/252/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2012 2013-01-11
Uchwała Nr XXIX/253/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2013-01-11
Uchwała Nr XXIX/254/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. ”Czas na aktywność w gminie Ustrzyki Dolne” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społ 2013-01-11
Uchwała Nr XXIX/255/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy w latach 2013 - 2015 dotyczących realizacji projektu pn. ”Czas na aktywnoś 2013-01-11
Uchwała Nr XXIX/256/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne”. 2013-01-11
Uchwała Nr XXIX/257/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty 2013-01-11
Uchwała Nr XXIX/258/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-11
Uchwała Nr XXIX/259/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-11
Uchwała Nr XXIX/260/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2013-01-11
Uchwała Nr XXIX/261/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: stawki opłaty za pojemnik przeznaczony na zbieranie odpadów komunalnych 2013-01-11
Uchwała Nr XXIX/262/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w ramach odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpad 2013-01-11
Uchwała Nr XXIX/263/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału gminy Ustrzyki Dolne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2013-01-11
Uchwała Nr XXIX/264/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Bieszczadzkiego Centrum Informacji i Promocji w Ustrzykach Dolnych. 2013-01-11
Uchwała Nr XXIX/265/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Nasza szkoła - naszą szansą 2013-01-11
Uchwała Nr XXIX/266/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy w latach 2013 - 2014 dotyczących realizacji projektu pn. „Nasza szkoła - n 2013-01-11


  Ilość odwiedzin: 3579879