Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nazwa pozycji   Uchwała Nr XXVII/236/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy w latach 2013 - 2014 dotyczących realizacji projektu pn. ”Dobry wybór
 

Uchwała Nr XXVII/236/12
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 22 listopada 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy w latach 2013 - 2014 dotyczących realizacji projektu pn. ”Dobry wybór ” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 
  Data publikacji   2012-12-18Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 296496