Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 7719


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2012-01-04

 Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 10/12 - budowa nadajnika - wieży wraz z urządzeniami łączności bezprzewodowej 2012-12-21
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w m-ci Jureczko 2012-12-19
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podjęciu przez Radę Miejską w Ustrzykach Dolnych Uchwały Nr XLVIII/361/10 z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2012-12-14
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu postanowienia o wyjaśnieniu wątpliwości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 2089R Jureczkowa-Kwaszenina-Arłamów... 2012-12-11
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie przedsięwzięcia pn: instalacja do końcowego przetwarzania płynnych odpadów radioaktywnych w pobliżu miejscowości Mochovce (Słowacja). 2012-11-28
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu postanowienia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji polegającej na: budowie zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Teleśnica oddz. 313b i 314d (zadanie nr 8)... 2012-11-28
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie nadajnika - wieży wraz z urządzeniami do łączności bezprzewodowej w paśmie 2,4 GHz 2012-11-21
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w m-ci Jureczko 2012-11-13
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Teleśnica oddz. 313b i 314d (zadanie nr 8)... 2012-11-08
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych: Na podstawie Rozdziału VIII Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne... zarządzam w dniach od 25.10 do 15.11 2011 r. jesienną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i gmi 2012-10-24
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogi w m-ci Bandrów Narodowy. 2012-10-16
Obwieszczenie Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Teleśnica oddz. 313b i 314d (zadanie nr 8)... 2012-10-16
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie zakładu produkcji drewna kominkowego... w m-ci Ustrzyki Dolne 2012-10-16
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowie nadajnika - wieży wraz z urządzeniami do łączności bezprzewodowej w paśmie 5Ghz i 2012-10-05
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol o uzupełnieniu do raportu "Skopów - Kormanice" w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego polącz 2012-10-05
Obwieszczenie Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku świetlicy wiejskiej... w m-ci Stańkowa. 2012-10-05
Obwieszczenie Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogi w m-ci Bandrów Narodowy... 2012-09-26
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej:budowie zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Teleśnica oddz. 313b i 314d.. w m-ci Teleśnica 2012-09-20
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej... w m-ci Stańk 2012-08-29
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej "Zawadka3"… w m-ci Zawadka 2012-08-08
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Teleśnica... w m-ci Teleśnica Oszwarowa 2012-08-07
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie oświetlenia drogowego... w m-ci Bandrów Narodowy 2012-08-02
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej niskiego napięcia w m-ci Zawadka i Ropienka 2012-07-25
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej "Zawadka1"… w m-ci Zawadka 2012-07-25
Obwieszczenie Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Zwiększenie mocy wypromieniowanej przez nadawczy, telewizyjny system antenowy... 2012-07-20
Obwieszczenie Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Teleśnica oddz. 313b i 314d (zadanie nr 8)... 2012-07-20
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Sła 2012-07-10
Obwieszczenie Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej 2012-07-05
Obwieszczenie Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci niskiego napięcia w m-ci Zawadka i Ropienka 2012-06-29
Obwieszczenie Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej "Zawadka1" 2012-06-29
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie sprostowania do decyzji Nr 3/12, znak: I-VII.7820.1.2.2012 z dnia 16 marca 2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko... 2012-06-25
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol o wydaniu postanowienia, o dopuszczeniu Fundacji "Czystej Energii" naprawach strony do toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Poszukiw 2012-06-19
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego na 2012-06-19
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu postanowienia, o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę słupowej stacji transformatorowej 2012-06-12
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowie zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Teleśnica oddz. 313b i 314d... 2012-06-12
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol o wydaniu postanowienia, o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego polącz 2012-06-11
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę słupowej stacji transformatorowej "Zawadka 1" wraz z odcinkami sioeci energetycznej 2012-06-04
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę sieci energetycznej niskiego napięcia w m-ci Zawadka i Ropienka 2012-06-01
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę słupowej stacji transformatorowej "Zawadka 3" wraz z odcinkami sioeci energetycznej 2012-06-01
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie istniejacej napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego n 2012-05-30
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Dostosowanie (przebudowa istniejącej linii elektroenergetycznej) istniejącej linii napowietrznej 110 kV Zasław - Ustrzyki 2012-05-22
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydania decyzji Nr 3/12, znak: I-VII.7820.1.2.2012 z dnia 16 kwietnia 2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi krajowej Nr 84 Sanok - Ustrzyki Dolne - Krościenko 2012-05-09
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko... dla przedsięwzięcia polegającego na: utworzeniu lądowiska dla samolotów i śmigłowców, w m-ci Łobozew Dolny. 2012-05-08
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego polączonego z r 2012-05-07
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu postanowienia w sprawie wydłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej ... 2012-05-04
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu postanowienia w sprawie wydłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla polegającego na: Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego... 2012-04-06
O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie Rozdziału VIII Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne... Zarządzam w dniach od 20.04.2011r. do 7.05.2011r. wiosenną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i gminy Ustrzyki 2012-04-05
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok o przedłużeniu o 2 lata terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla polegającego na: Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego... 2012-04-04
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Dostosowaniu istniejącej linii napowietrznej 110 kV Zasław - Ustrzyki Dolne 2012-03-29
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydania decyzji Nr 2/12, znak: I-VII.7820.1.1.2012 z dnia 16 marca 2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko... 2012-03-23
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rurociągu kablowego telekomunikacyjnego... 2012-03-13
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjizezwoleniu na realizacjeinwestycji drogowej pn: "Rozbudowa drogi krajowej nr 84 Sanok - Lesko - Ustrzyki dolne - Krościenko - Granica Państwa..." 2012-03-09
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod nazwą "OSIEDLE PRZY UL. BOCZNEJ W USTRZYKACH DOLNYCH" 2012-02-28
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę rurociagu kablowego telekomunikacyjnego po trasie Ustrzyki Dolne - Brzegi Dolne - Ł 2012-02-22
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zwiększeniu mocy wypromieniowywanej przez nadawczy, telewizyjny system antenowy, ist 2012-02-22
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o przekazaniu, celem rozpatrzenia, do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, odwołań od decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2011r... udzielającej zakładowi PGE Energia... 2012-02-16
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu 2012-02-14
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu. 2012-02-13
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego... w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Zadanie Nr1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko... 2012-02-13
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok o wydłużeniu terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla polegającego na: Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego... 2012-02-08
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o przekazaniu, celem rozpatrzeni, do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, odwołań od decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2011r... udzielającej zakładowi PGE Energia... p 2012-02-16
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: Trójca - I etap 2012-01-31
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zatoki autobusowej... przy ul. 1-go Maja w m-ci Ustrzyki Dolne 2012-01-20
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogi w m-ci Zawadka. 2012-01-20
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego... postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogi w m-ci Zawad 2012-01-20


  Ilość odwiedzin: 1952381