Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych: Na podstawie Rozdziału VIII Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne... zarządzam w dniach od 25.10 do 15.11 2011 r. jesienną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i gmi
 

Na podstawie Rozdziału VIII Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne (Uchwała Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 grudnia 2010 r.) zarządzam w dniach od 25 października do 15 listopada 2012 r. jesienną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne.

Zabiegi gryzoniobójcze należy przeprowadzić we wszystkich obiektach, szczególnie w altanach śmietnikowych, korytarzach piwnicznych, komorach i węzłach cieplnych, pomieszczeniach gospodarczych (magazyny, składy, wiaty itp.), z równoczesną higienizacją tych obiektów.
Deratyzacja winna być wykonana przez specjalistyczną firmę lub we własnym zakresie.
Trutki należy wyłożyć w miejscach wykluczających łatwy dostęp dzieci i oznaczyć te miejsca widocznym napisem „Uwaga trucizna”. Po upływie terminu wyłożenia trutki, usunąć resztki i zlikwidować napis „Uwaga trucizna”.

Po zakończeniu akcji proszę o przesłanie do tut. Urzędu, w terminie do dnia 30 listopada 2012 r., informacji o sposobie przeprowadzenia deratyzacji i ilości obiektów objętych deratyzacją.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych

mgr inż. Henryk Sułuja

 
  Data publikacji   2012-10-24


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 150442