Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 6333


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2010-01-05

 Nazwa pozycji Data
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego... w m-ci Łobozew Górny... 2010-12-10
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego... w m-ci Bandrów Narodowy... 2010-11-26
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji przy ul. Bieszczadzkiej... 2010-11-26
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego... w m-ci Ustrzyki Dolne... 2010-11-24
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego... w m-ci Ustrzyki Dolne... 2010-11-24
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji przy ul. Bieszczadzkiej... 2010-11-24
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie zbiornika retencyjnego... w w m-ci Teleśnica... 2010-11-18
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zabudowie biologiczno -technicznej brzegów potoku w leśnictwie Krościenko. 2010-11-18
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie zbiornika retencyjnego... w w m-ci Ropienka... 2010-11-18
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie dwóch zbiorników retencyjnych w układzie kaskadowym... w m-ci Brzeg 2010-11-18
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie dwóch zbiorników retencyjnych w układzie kaskadowym... w m-ci Ustja 2010-11-18
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie dwóch zbiorników retencyjnych w układzie kaskadowym... w m-ci Równi 2010-11-18
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie trzech zbiorników retencyjnych w układzie kaskadowym... w m-ci Ustj 2010-11-18
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie dwóch zbiorników retencyjnych... w m-ci Równia... 2010-11-18
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku przychodni zdrowia... 2010-11-18
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i budowie drogi dojazdowej wraz z zapleczem parkingowym dla obsługi komunikacyjnej basenu 2010-11-12
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie rozbudowie nadbudowie istniejącego budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowan 2010-11-04
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego... w m-ci Brzegi Dolne 2010-11-04
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oświetlenia drogowego w m-ci Bandrów Narodowy 2010-11-04
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej przy ul. Bieszczadzkiej 2010-11-04
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych o wydaniu postanowienia... o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej przy ul. Bieszczadzkiej. 2010-11-04
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przeciwdziałaniu skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich... 2010-11-04
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego... w m-ci Brelików. 2010-10-29
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku przychodni zdrowia wra 2010-10-15
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę oświetlenia drogi... w m-ci Łobozew Dolny 2010-10-29
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych o wydaniu postanowienia... o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynk 2010-10-15
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustrzyki Dolne, dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice-Strachocina, 2010-10-15
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice-Strachocina, terenu położonego w gminie Ustrzyki Dolne. 2010-10-15
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: przebudowę i budowę drogi dojazdowej wraz z zapleczem parkingowym... przy MKP 2010-10-07
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przeciwdziałaniu skutkom odpływu wód opadowych... 2010-10-07
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych o wydaniu postanowienia... o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Przeciwdziałaniu skutkom odpływu wód opadowych... 2010-10-07
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oświetlenia drogowego w m-ci Leszczowate 2010-10-06
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oświetlenia drogowego w m-ci Brzegi Dolne 2010-10-06
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie i przebudowie sieci energetycznej nN... w m-ci Hoszów 2010-10-04
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę oświetlenia drogowego w m-ci Bandrów Narodowy 2010-10-04
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę oświetlenia drogowego w m-ci Bandrów Narodowy 2010-09-29
O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie Rozdziału VIII Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne... Zarządzam w dniach od 04 do 17 października 2010 r. jesienną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i gminy Ustrzyk 2010-09-24
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej przy ul. Bieszczadzkiej w m-ci U 2010-09-23
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę kanalizacji sanitarnej - ul. Bieszczadzka w m-ci Ustrzyki Dolne 2010-09-23
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę oświetlenia drogowego... w m-ci Ustrzyki Dolne 2010-09-23
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę oświetlenia drogowego... w m-ci Ustrzyki Dolne 2010-09-23
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku przych 2010-09-14
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: przebudowę rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku magazynowego... KP PSP.. 2010-09-09
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie i przebudowie sieci energetycznej nN w m-ci Hoszów. 2010-09-08
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę oświetlenia drogowego w m-ci Brzegi Dolne... 2010-09-01
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę oświetlenia drogowego w m-ci Brelików oraz Leszczowate... 2010-09-01
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie nadajnika - masztu wraz z urządzeniami do łączności bezprzewodowej w paśmie 5Ghz i 2,4Ghz 2010-08-27
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie nadajnika - masztu wraz z urządzeniami do łączności bezprzewodowej w paśmie 2010-07-28
O B W I E S Z C Z E N I E Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno - inwestycyjnych w Us 2010-07-23
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie systemu łączności bezprzewodowej dla potrzeb gospodarki leśnej Nadleśnictwa Ustrzyki dolne... 2010-07-21
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę oświetlenia drogowego w m-ci Bandrów Narodowy. 2010-07-20
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie stropodachu na budynku SOSW w Ustrzykach Dolnych 2010-07-12
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii nN wyprowadzonych z rozdzielni nN stacji transfo. Ustrzyki Dolne Młyn. 2010-07-09
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wykonaniu bystrza (stopień-rampa) w korycie potoku Wańkówka... 2010-07-09
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV o mocy do 400 kVA... 2010-07-09
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: likwidacji lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza... 2010-07-07
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Likwidacji lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza... 2010-07-05
O B W I E S Z C Z E N I E Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa i remont ul. Bieszczadzkiej... 2010-07-05
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Likwidacji lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń... 2010-07-01
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych o wydaniu postanowienia... o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Likwidacji lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń... 2010-07-01
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku szpitala w m-ci Ustrzyki Dolne. 2010-06-23
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie systemu łączności bezprzewodowej dla potrzeb gospodarki leśnej Nadleśnictwa 2010-06-23
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowie i przebudowie sieci energetycznej nN 2010-06-11
O B W I E S Z C Z E N I E Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Poprawa funkcjonalności 2010-06-11
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przeciwdziałaniu skutkom odpływu wód opadowych ba terenie górsk 2010-06-09
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie wew. stacji transfor. 15/0,4 kV o mocy do 400 kVA. 2010-06-09
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Likwidacji lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń. 2010-05-27
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: został wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 2089R Jureczkowa-Kwaszenina-Arłamów 2010-05-27
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Likwidacji lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń. 2010-05-27
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie drogi powiatowej nr 2089R Jureczkowa-Kwaszenina-Arłamów 2010-05-27
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych o wydaniu postanowienia... o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 2089R Jureczkowa-Kwaszen 2010-05-27
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie nadajnika - masztu wraz z urządzeniami do łączności bezprzewo 2010-05-27
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie stropodachu na budynku SOSW w Ustrzykach Dolnych. 2010-05-20
O B W I E S Z C Z E N I E Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o skierowaniu pisma do PPIS w Ustrzykach Dolnych w sprawie wydania opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Poprawa funkcjo 2010-05-14
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie systemu łączności bezprzewodowej dla potrzeb gospodarki leśnej Nadl 2010-05-12
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie budynku szpitala... w m-ci Ustrzyki Dolne 2010-05-12
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: wykonaniu bystrza w korycie potoku Wańkówka. 2010-05-12
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie linii nN wyprowadzonych z rozdzielni nN stacji tran. Ustrzyki Dolne Mły 2010-05-12
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie linii nN wyprowadzonych z rozdzielni nN stacji trans. Ustrzyki Dolne Mły 2010-05-12
O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie Rozdziału VIII Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne... zarządzam w dniach od 05 do 18 października 2009 r. jesienną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i gminy Ust 2010-05-06
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych o wydaniu postanowienia dla Powiatu Bieszczadzkiego ... o wezwaniu do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 2089R Jureczkowa-Kwaszenina-Arłamów 2010-04-21
O B W I E S Z C Z E N I E Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na 2010-04-01
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja... dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia drogowego... w m-ci Daszówka, Teleśnica... 2010-04-01
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie... 2010-03-23
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV... 2010-03-17
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie stropodachu na budynku SOSW w Ustrzykach Dolnych 2010-03-10
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji obejmujących: Przebudowę drogi powiatowej nr 2089R... 2010-03-08
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie budynku inwentarskiego wraz ze zmiana sposobu użytkowania... 2010-03-08
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji obejmujących: przebudowę i remont ulic w m-ci Ustrzyki Dolne 2010-03-02
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie stropodachu na budynku SOSW w Ustrzykach Dolnych 2010-01-28
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie linii nN wyprowadzonych z rozdzielni nN stacji transformatorowe 2010-01-28
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: wykonanie bystrza w korycie potoku Wańkówka. 2010-01-28
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jamna Górna - Arłamów w gminie Ustrzyki Dolne. 2010-01-26
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji obejmujących: budowę oświetlenia drogowego... 2010-01-21
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2010-01-14


  Ilość odwiedzin: 782762