Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych o wydaniu postanowienia... o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 2089R Jureczkowa-Kwaszen
 
 
  Data publikacji   2010-05-27Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Barbara Ćwikowska
 
  Ilość odwiedzin: 659499