Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  1654541 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
PEC SP. Z O.O. Status prawny 5619 
PEC SP. Z O.O. Przedmiot działania 5513 
PEC SP. Z O.O. Osoby funkcyjne 7305 
PEC SP. Z O.O. Organy Spółki 5965 
Usunięto Karty usług 638 
PEC SP. Z O.O. Struktura własn. 5944 
PEC SP. Z O.O. Taryfa dla ciepła 5711 
UDK Statut 5740 
UDK Osoby funkcyjne 4626 
BIBLIOTEKA Status prawny 5592 
WŁADZE GMINY Burmistrz 17787 
WŁADZE GMINY Władze Miasta 21076 
BIBLIOTEKA Struktura organiz. 5923 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 17259 
BIBLIOTEKA Regulamin org. 8646 
BIBLIOTEKA Osoby funkcyjne 6997 
BIBLIOTEKA Przedmiot działania 5393 
BIBLIOTEKA Struktura własn. 5202 
BIBLIOTEKA Majątek biblioteki 5393 
BIBLIOTEKA Zasady funkcj. 5407 
WŁADZE GMINY Oświadczenia majątkowe 2016 6502 
WŁADZE GMINY Oświadczenia majątkowe 2017 6936 
PŁYWALNIA Status prawny 5115 
URZĄD MIEJSKI Agroturystyka 7160 
PŁYWALNIA Statut 5203 
URZĄD MIEJSKI Struktura organizacyjna 3435 
URZĄD MIEJSKI Kontakt z pracownikami urzędu 16097 
PŁYWALNIA Osoby funkcyjne 5945 
URZĄD MIEJSKI Sołectwa 13095 
PŁYWALNIA Struktura org. 5399 
URZĄD MIEJSKI Kontrola zarządcza 4691 
URZĄD MIEJSKI Jednostki organizacyjne 11357 
URZĄD MIEJSKI Oferty inwestycyjne 6803 
BCTiP Status prawny 4677 
BCTiP Statut 4416 
BCTiP Osoby funkcyjne 5604 
ŚDS Statut 6427 
ŚDS Regulamin org. 5360 
ŚDS Osoby funkcyjne 4460 
MGOPS Osoby funkcyjne 5097 
PRAWO LOKALNE Statut 12609 
ZGM Osoby funkcyjne 4711 
PRAWO LOKALNE Regulamin 8187 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 2018 4515 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 2017 8485 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 2016 9691 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 2015 8237 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza arch. 10648 
PRAWO LOKALNE Dziennik Ustaw, Monitor Polski 6382 
PRAWO LOKALNE Opinie RIO Rzeszów 7848 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 4310 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 6778 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 7491 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 8484 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 7000 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 7216 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 7221 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 7269 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 6851 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 7083 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 7277 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 7209 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2006 r. 7482 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2005 r. 7842 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2004 r. 8940 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2003 r. 7081 
PRAWO LOKALNE Protokoły z sesji 7005 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 4615 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 5328 
PRAWO LOKALNE Lobbing 3641 
PRAWO LOKALNE Projekt rozporządz. - wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części 4652 
PRAWO LOKALNE Podatki 16042 
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju Gminy 7092 
PRAWO LOKALNE Młodzieżowa Rada Gminy 4029 
PRAWO LOKALNE Skargi i Wnioski 6858 
PRAWO LOKALNE Informacja publiczna 2718 
GOSPODARKA Oferty inwestycyjne 6784 
SP w HOSZOWIE Osoby funkcyjne 4173 
GOSPODARKA Jak rozpocząć działalność 8611 
PRZETARGI Przetargi aktualne 467294 
SP w ŁOBOZEWIE Osoby funkcyjne 4211 
PRZETARGI Rozeznania cenowe 188098 
PRZETARGI Informacja z otwarcia ofert 18204 
PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 10198 
PRZETARGI Przet. arch. 2017 11152 
PRZETARGI Przet. arch. 2018 7885 
PRZETARGI Przet. arch. 2016 12243 
PRZETARGI Przet. arch. 2015 11330 
PRZETARGI Przet. arch. 2014 11761 
PRZETARGI Przet. arch. 2013 10317 
PRZETARGI Przet. arch. 2012 13210 
PRZETARGI Przet. arch. 2011 12243 
PRZETARGI Przet. arch. 2010 11100 
PRZETARGI Przet. arch. 2009 11134 
PRZETARGI Przet. arch. 2008 9891 
PRZETARGI Przet. arch. 2007 9311 
PRZETARGI Przet. arch. 2006 8187 
PRZETARGI Przet. arch. 2005 8152 
PRZETARGI Przet. arch. 2004 6654 
PRZETARGI Przet. arch. 2003 7617 
PRZETARGI Rozeznania cenowe arch. 5589 
SP w ŁODYNIE Osoby funkcyjne 4159 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Praca 76009 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Praca arch. 23047 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2018 12536 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2018 5063 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2017 25430 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2017 7557 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2016 20746 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2016 9553 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2015 27462 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2015 9786 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2014 41151 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2014 8638 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2013 11604 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2013 7455 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2012 47686 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2012 7646 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2011 25374 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2011 7117 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2010 14106 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2010 7578 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2009 12154 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2009 6591 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2008 12009 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2008 7373 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2007 10444 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2007 14653 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2006 7776 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2006 8891 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2005 6755 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2005 6758 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2004 5143 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2004 6402 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2003 5268 
ZAWIADOMIENIA Zawiadomienia 2018 2808 
ZAWIADOMIENIA Zawiadomienia 2017 2382 
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Gazociąg Hermanowice - Strachocina 4575 
SP w USTJANOWEJ Osoby funkcyjne 4070 
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Informacja o jakości wody 2061 
MOJA SPRAWA Zagspodarowanie przestrzenne i decyzje środowiskowe 11667 
SP w WOJTKOWEJ Osoby funkcyjne 4232 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 11542 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska i rolnictwo 8474 
MOJA SPRAWA Gospodarka Odpadami 5012 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 10584 
MOJA SPRAWA REGON 17897 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 7205 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 9979 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne - powiadomienia SMS 2147 
MOJA SPRAWA Opłata miejscowa 3779 
MOJA SPRAWA Dodatek mieszkaniowy i energetyczny 7474 
MOJA SPRAWA Świadczenia rodzinne 6588 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 14327 
MOJA SPRAWA Inf. nieudostępnione 5737 
MOJA SPRAWA Terminy płatności 10987 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 5259 
MOJA SPRAWA Karty usług 4025 
MOJA SPRAWA Organizacje pozarządowe 4251 
MOJA SPRAWA Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3219 
MOJA SPRAWA Rejestr instytucji kultury 2681 
MOJA SPRAWA Zgromadzenia publiczne 2466 
MOJA SPRAWA Konsultacje społeczne 2525 
SP w ROPIENCE Osoby funkcyjne 4051 
PRZEDSZKOLE NR 1 Osoby funkcyjne 4668 
PRZEDSZKOLE NR 2 Osoby funkcyjne 4242 
SP NR 1 USTRZYKI Statut szkoły 3548 
SP NR 1 USTRZYKI Osoby funkcyjne 4302 
SP NR 2 USTRZYKI Statut szkoły 3450 
SP NR 2 USTRZYKI Osoby funkcyjne 4439 
ŻŁOBEK MIEJSKI Osoby funkcyjne 2291 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Rozporządzenia i komunikaty 1811 
  Ilość odwiedzin: 1654541