Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  2659978 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
PEC SP. Z O.O. Status prawny 5802 
PEC SP. Z O.O. Przedmiot działania 5716 
PEC SP. Z O.O. Osoby funkcyjne 7496 
Usunięto Karty usług 638 
PEC SP. Z O.O. Organy Spółki 6141 
PEC SP. Z O.O. Struktura własn. 6121 
PEC SP. Z O.O. Taryfa dla ciepła 5913 
UDK Statut 5894 
UDK Osoby funkcyjne 4789 
BIBLIOTEKA Status prawny 5783 
WŁADZE GMINY Burmistrz 17997 
WŁADZE GMINY Władze Miasta 21303 
BIBLIOTEKA Struktura organiz. 6115 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 17528 
BIBLIOTEKA Regulamin org. 8849 
BIBLIOTEKA Osoby funkcyjne 7192 
BIBLIOTEKA Przedmiot działania 5570 
BIBLIOTEKA Struktura własn. 5397 
BIBLIOTEKA Majątek biblioteki 5584 
BIBLIOTEKA Zasady funkcj. 5602 
WŁADZE GMINY Oświadczenia majątkowe 2016 6726 
WŁADZE GMINY Oświadczenia majątkowe 2017 7357 
URZĄD MIEJSKI Agroturystyka 7368 
PŁYWALNIA Status prawny 5261 
PŁYWALNIA Statut 5380 
URZĄD MIEJSKI Struktura organizacyjna 3668 
URZĄD MIEJSKI Kontakt z pracownikami urzędu 16343 
PŁYWALNIA Osoby funkcyjne 6129 
URZĄD MIEJSKI Sołectwa 13314 
PŁYWALNIA Struktura org. 5583 
URZĄD MIEJSKI Kontrola zarządcza 4902 
URZĄD MIEJSKI Jednostki organizacyjne 11624 
URZĄD MIEJSKI Oferty inwestycyjne 7000 
BCTiP Status prawny 4878 
BCTiP Statut 4594 
BCTiP Osoby funkcyjne 5797 
ŚDS Statut 6582 
ŚDS Regulamin org. 5536 
ŚDS Osoby funkcyjne 4631 
MGOPS Osoby funkcyjne 5301 
PRAWO LOKALNE Statut 12866 
ZGM Osoby funkcyjne 4895 
PRAWO LOKALNE Regulamin 8444 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 2018 4799 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 2017 8819 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 2016 9976 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 2015 8497 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza arch. 10881 
PRAWO LOKALNE Dziennik Ustaw, Monitor Polski 6665 
PRAWO LOKALNE Opinie RIO Rzeszów 8121 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 5176 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 7057 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 7770 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 8749 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 7252 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 7520 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 7464 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 7523 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 7101 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 7330 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 7524 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 7445 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2006 r. 7748 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2005 r. 8104 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2004 r. 9167 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2003 r. 7332 
PRAWO LOKALNE Protokoły z sesji 7235 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 4841 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 5544 
PRAWO LOKALNE Lobbing 3875 
PRAWO LOKALNE Projekt rozporządz. - wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części 4878 
PRAWO LOKALNE Podatki 16510 
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju Gminy 7341 
PRAWO LOKALNE Młodzieżowa Rada Gminy 4264 
PRAWO LOKALNE Skargi i Wnioski 7122 
PRAWO LOKALNE Informacja publiczna 2974 
GOSPODARKA Oferty inwestycyjne 6940 
SP w HOSZOWIE Osoby funkcyjne 4361 
GOSPODARKA Jak rozpocząć działalność 8811 
PRZETARGI Przetargi aktualne 467860 
SP w ŁOBOZEWIE Osoby funkcyjne 4386 
PRZETARGI Rozeznania cenowe 188312 
PRZETARGI Informacja z otwarcia ofert 18421 
PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 10405 
PRZETARGI Przet. arch. 2017 11352 
PRZETARGI Przet. arch. 2018 8112 
PRZETARGI Przet. arch. 2016 12464 
PRZETARGI Przet. arch. 2015 11571 
PRZETARGI Przet. arch. 2014 11981 
PRZETARGI Przet. arch. 2013 10527 
PRZETARGI Przet. arch. 2012 13436 
PRZETARGI Przet. arch. 2011 12467 
PRZETARGI Przet. arch. 2010 11328 
PRZETARGI Przet. arch. 2009 11343 
PRZETARGI Przet. arch. 2008 10113 
PRZETARGI Przet. arch. 2007 9526 
PRZETARGI Przet. arch. 2006 8394 
PRZETARGI Przet. arch. 2005 8358 
PRZETARGI Przet. arch. 2004 6863 
PRZETARGI Przet. arch. 2003 7810 
PRZETARGI Rozeznania cenowe arch. 5797 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Praca 76206 
SP w ŁODYNIE Osoby funkcyjne 4334 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Praca arch. 23227 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2018 12747 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2018 5276 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2017 25628 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2017 7754 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2016 20943 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2016 9763 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2015 27657 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2015 9997 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2014 41339 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2014 8831 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2013 11799 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2013 7648 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2012 47895 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2012 7857 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2011 25571 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2011 7324 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2010 14311 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2010 7797 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2009 12352 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2009 6798 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2008 12189 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2008 7572 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2007 10629 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2007 14853 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2006 7945 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2006 9081 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2005 6946 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2005 6963 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2004 5352 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2004 6592 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2003 5471 
ZAWIADOMIENIA Zawiadomienia 2018 2995 
ZAWIADOMIENIA Zawiadomienia 2017 2569 
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Gazociąg Hermanowice - Strachocina 4848 
SP w USTJANOWEJ Osoby funkcyjne 4247 
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Informacja o jakości wody 2275 
MOJA SPRAWA Zagspodarowanie przestrzenne i decyzje środowiskowe 11826 
SP w WOJTKOWEJ Osoby funkcyjne 4412 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 11739 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska i rolnictwo 8657 
MOJA SPRAWA Gospodarka Odpadami 5210 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 10898 
MOJA SPRAWA REGON 18101 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 7387 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 10188 
MOJA SPRAWA Opłata miejscowa 3976 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne - powiadomienia SMS 2342 
MOJA SPRAWA Dodatek mieszkaniowy i energetyczny 7666 
MOJA SPRAWA Świadczenia rodzinne 6773 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 14523 
MOJA SPRAWA Inf. nieudostępnione 5953 
MOJA SPRAWA Terminy płatności 11185 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 5438 
MOJA SPRAWA Karty usług 4214 
MOJA SPRAWA Organizacje pozarządowe 4465 
MOJA SPRAWA Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3428 
MOJA SPRAWA Rejestr instytucji kultury 2871 
MOJA SPRAWA Zgromadzenia publiczne 2669 
MOJA SPRAWA Konsultacje społeczne 2703 
SP w ROPIENCE Osoby funkcyjne 4216 
PRZEDSZKOLE NR 1 Osoby funkcyjne 4869 
PRZEDSZKOLE NR 2 Osoby funkcyjne 4447 
SP NR 1 USTRZYKI Statut szkoły 3707 
SP NR 1 USTRZYKI Osoby funkcyjne 4475 
SP NR 2 USTRZYKI Statut szkoły 3639 
SP NR 2 USTRZYKI Osoby funkcyjne 4617 
ŻŁOBEK MIEJSKI Osoby funkcyjne 2468 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Rozporządzenia i komunikaty 2005 
  Ilość odwiedzin: 2659978