Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu
 
O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 25 lipca 2008 r. do 15 sierpnia 2008 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

1. w formie bezprzetargowej:
  • część działki nr 2098 o powierzchni 85 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.0835 ha) położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Bieszczadzkiej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

2 . w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
  • działka nr 787 o powierzchni 0.0073 ha położona w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Rzecznej z przeznaczeniem na cele rolnicze,
  • część działki nr 1680 o powierzchni 400 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1171 ha ha) położonej w Ustrzykach Dolnych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej - parking,
  • cześć działki nr 1681 o powierzchni 0.20 ha( ogólna powierzchnia działki 0.9206 ha) położonej w Ustrzykach Dolnych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – skład materiałów budowlanych.

Ustrzyki Dolne, dnia 17.07.2008 r.
 
  Data publikacji   2008-07-24


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 96583