Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu
 

O g ł o s z e n i e

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniach od dnia 11 lipca 2008 r. do dnia 26 sierpnia 2008 r. wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców - położonych w:

  • Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Korczaka 4/14,
  • Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Korczaka 7/27,
  • Trzciańcu nr 13/2.

 

Ustrzyki Dolne, dnia 2008-06-25

 
  Data publikacji   2008-07-02


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 111154