Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu
 

 


O G Ł O S Z E N I E


Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst  Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r.  z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 27 czerwca 2008 r. do 18 lipca 2008 r.  został podany  do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej  zgodnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie:


  1.część działki nr 1368/9 o powierzchni 7.5 m2 ( ogólna  
     powierzchnia działki 0.0354 ha)-  położonej w Ustrzykach
     Dolnych z przeznaczeniem na budowę schodów do 
     piwnicy  od strony ulicy Rynek.
  2.część działki nr 23/1 o powierzchni 15 m2 ( ogólna 
     powierzchnia  działki  0.1574 ha) - położonej we wsi     
     Trzcianiec z przeznaczeniem pod garaż,
  3.część działki nr 7/2 o powierzchni 24 m2 ( ogólna
     powierzchnia działki  0.0592 ha) - położonej we wsi Trzcianiec 
     z przeznaczeniem pod garaż,
  4.część działki nr 7/3 o powierzchni 15 m2 ( ogólna
     powierzchnia działki  0.8655 ha) - położonej we wsi Trzcianiec
     z przeznaczeniem pod garaż,
  5.część działki nr 7/3 o powierzchni 15 m2 ( ogólna
     powierzchnia działki 0.8655  ha) - położonej we wsi Trzcianiec
     z przeznaczeniem pod garaż,
  6.część działki nr 7/3 o powierzchni 15 m2 ( ogólna
     powierzchnia działki 0.8655 ha) -  położonej we wsi Trzcianiec
     z przeznaczeniem pod garaż,
  7.część działki nr 7/3 o powierzchni 15 m2 ( ogólna
     powierzchnia działki   0.8655 ha) - położonej we wsi Trzcianiec  
     z przeznaczeniem pod garaż,
  8.cześć działki nr 7/3 o powierzchni 15 m2 ( ogólna
     powierzchnia działki  0.8655 ha) - położonej we wsi Trzcianiec
     z przeznaczeniem pod garaż,
  9.część działki nr 7/3 o powierzchni 15 m2 ( ogólna
     powierzchnia działki  0.8655 ha ) - położonej we wsi Trzcianiec 
     z przeznaczeniem pod garaż,
  10.część działki nr 7/3 o powierzchni 15 m2 ( ogólna
      powierzchnia działki 0.8655 ha ) - położonej we wsi Trzcianiec
      z przeznaczeniem pod garaż,
  11.część działki nr 7/3 o powierzchni 15 m2 ( ogólna
      powierzchnia działki  0.8655 ha) - położonej we wsi Trzcianiec
      z przeznaczeniem pod garaż,  
  12.część działki nr 7/8 o powierzchni 15 m2 ( ogólna
      powierzchnia działki 0.1662 ha) - położonej we wsi Trzcianiec
      z przeznaczeniem pod garaż,
  13.część działki nr 7/8 o powierzchni 21 m2 ( ogólna
      powierzchnia działki 0.1662 ha) - położonej we wsi Trzcianiec 
      z przeznaczeniem pod garaż,
  14.część działki nr 7/8 o powierzchni 15 m2 ( ogólna
      powierzchnia działki 0.1662 ha) - położonej we wsi Trzcianiec
      z przeznaczeniem pod garaż,
  15.część działki nr 7/8 o powierzchni 30 m2 ( ogólna    
      powierzchnia działki 0.1662 ha) - położonej we wsi Trzcianiec
      z przeznaczeniem pod garaż,
  16.część działki nr 7/8 o powierzchni 15 m2 ( ogólna
      powierzchnia działki 0.1662 ha) - położonej we wsi Trzcianiec
      z przeznaczeniem pod garaż,
  17.część działki nr 7/8 o powierzchni 15 m2 ( ogólna
      powierzchnia działki 0.1662 ha) - położonej we wsi Trzcianiec
      z przeznaczeniem pod garaż,

 


Ustrzyki Dolne, dnia  11.06.2008 r.

 
  Data publikacji   2008-06-27


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 103062