Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu
 
O g ł o s z e n i e

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniach od dnia 13 czerwca 2008 r. do dnia 28 lipca 2008 r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży

1) w formie bezprzetargowej:
  • na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej: działka nr 385/3 o pow. 0,0753 ha, położona w Ustrzykach Dolnych,
  • na rzecz współwłaściciela nieruchomości: udział w 5/23 częściach w działce nr 2238/40 o pow. ogólnej 0,1387 ha, położonej w Ustrzykach Dolnych,
  • na rzecz najemcy: lokal mieszkalny, położony w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Dworcowej 6/22.


2) w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

  • działki nr nr: 1293/1 i 1394/1 o łącznej pow. 0,0356 ha, położone w Ustrzykach Dolnych,
  • działki nr nr: 124,125 i 126 o łącznej pow. 0,0468 ha, położone w Ustrzykach Dolnych,
  • działka nr 182 o pow. 0,23 ha, położona w Krościenku,
  • działka nr 162/59 o pow. 0,7403 ha, położona w Krościenku,
  • działka nr 162/60 o pow. 2,1911 ha, położona w Krościenku,
  • działka nr 300/2 o pow. opow. 0,05 ha, położona w Ustjanowej Dolnej,
  • działka nr 227/3 o pow. 0,2000 ha, położona w Dźwiniaczu Dolnym.


Ustrzyki Dolne, dnia 2008-06-05


 
  Data publikacji   2008-06-09


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 96730