Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu
 
O G Ł O S Z E N I E


Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 30 maja 2008 r. do 20 czerwca 2008 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie zobowiązującymi przepisami:

 1. w formie bezprzetargowej :
  • część działki nr 461 o powierzchni 0.06 ha (ogólna powierzchnia 0.2536 ha) położonej we wsi Ropienka,
 2. w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
  • działka nr 129/1 o powierzchni 0.18 ha położona we wsi Brelików,
  • część działki nr 2143 o powierzchni 0.11 ha (ogólna powierzchnia działki 0.2911 ha) położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Dwernickiego,
  • działka nr 545 o powierzchni 0.56 ha położona we wsi Bandrów,
  • działka nr 309 o powierzchni 0.09 ha położona we wsi Nowosielce Kozickie,
  • działka nr 107 o powierzchni 0.26 ha położona we wsi Równia.


Ustrzyki Dolne, dnia 21.05.2008 r.


 
  Data publikacji   2008-05-28


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 111132