Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu
 

O G Ł O S Z E N I E


Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 02 maja 2008 r. do 23 maja 2008 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie zobowiązującymi przepisami:1.  w formie bezprzetargowej :
  • ½ część działki nr 1464 o powierzchni 0.2167 ha ( ogólna powierzchnia 0.4334 ha) oraz ½ część budynku , położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 1-go Maja.

2.  w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
  • boks garażowy nr 1 o powierzchni 19 m2 wraz z częścią działki nr 1200/6, położony w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29-Listopada.Ustrzyki Dolne, dnia 22.04.2008 r.


 
  Data publikacji   2008-04-30


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 96600