Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu
 
O g ł o s z e n i e


Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniach od dnia 18 kwietnia 2008 r. do dnia 02 czerwca 2008 r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży

1) w formie bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich:

• działka nr 1074/1 o pow. 0,0177 ha, położona w Ustrzykach Dolnych,
• działki nr nr: 421/1 i 428/1 o łącznej pow. 0,0151 ha, położone w Ustrzykach Dolnych,

2) w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

• działka nr 236/1 o pow.0,13 ha (wraz z budynkiem byłej świetlicy) – położona w Zawadce.
Ustrzyki Dolne, dnia 2008-04-04 
  Data publikacji   2008-04-14


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 111153