Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nr pozycji   6/2007
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu
 

Ogłoszenie

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniach: od 04 kwietnia 2008 r. do 19 maja 2008 r. r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne:

1)w formie bezprzetargowej na rzecz najemców:

• lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy ul. Korczaka 4/36,
• lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy ul. Dwernickiego 4/4,

2) w formie bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:
• działka nr 316/2 o pow. 0,0158 ha, położona w Ustrzykach Dolnych, przy ul. Stokowej,
• działka nr 481/3 o pow. 0,0339 ha, położona w Ustrzykach Dolnych, przy ul. Stokowej,
• działka nr 1282/3 o pow. 0,0028 ha, położona w Ustrzykach Dolnych, przy ul. Fabrycznej,

3) W formie przetargu ustnego nieograniczonego:
• działka nr 75/3 o pow. 0,19 ha, położona w Zawadce,
• działka nr 190 o pow. 0,0816, położona w Brzegach Dolnych,
• działka nr 193 o pow. 0,0832, położona w Brzegach Dolnych,
• działka nr 195 o pow. 0,0993, położona w Brzegach Dolnych,
• działka nr 156/4 o pow. 0,0903, położona w Dźwiniaczu Dolnym,

Ustrzyki Dolne, dnia 2008-03-19

 

 
  Data publikacji   2008-04-03


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 111087