Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nr pozycji   4/2008
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o przeznaczeniu do dzierżawy w formie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 21 marca 2008 r. do 11 kwietnia 2008 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargu pisemnego nieograniczonego:

1. część działki 32 o powierzchni 33 m2 ( ogólna powierzchnia 0.36 ha ) położonej we wsi Moczary - z przeznaczeniem pod ustawienie garażu.

2. działka nr 577 o powierzchni 0.1292 ha położona w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Wincentego Witosa – z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.

Ustrzyki Dolne, dnia 10.03.2008 r.

 
  Data publikacji   2008-03-19


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 93779