Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nr pozycji   2/2008
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 22 lutego 2008 r. do 14 marca 2008 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonej do dzierżawy w formie przetargu pisemnego nieograniczonego:

1.Działka nr 111//2 o powierzchni 0.2193 ha położona we wsi Równia z przeznaczeniem od użytkowania rolniczego. Ustrzyki Dolne, dnia 13.02.2008 r.

Więcej informacji w załączniku poniżej.

 

 
  Data publikacji   2008-02-25



Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 111128