Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nr pozycji   28/2007
  Nazwa pozycji   Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszego referenta do spraw świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej
 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych na podstawie art. 3a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./ ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – starszy referent.

I. Wymagania niezbędne
Niezbędnym wymogiem jest posiadanie obywatelstwa polskiego, ukończenie 18 lat życia, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie przez kandydatów wyższego wykształcenia i co najmniej rocznego stażu pracy lub wykształcenia średniego i czterech lat stażu pracy, brak karalności za przestępstwo popełnione umyślnie, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie oraz znajomość ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.), aktów wykonawczych do ww. ustaw, znajomość podstawowych zasad prowadzenia postępowania administracyjnego, nieposzlakowana opinia...

Więcej informacji w załączniku poniżej.

 

 
  Data publikacji   2007-10-17Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik MGOPS Ustrzyki Dolne Grażyna Lechowicz
 
  Ilość odwiedzin: 95428