Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych
 
Protokół
z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko podinspektora
w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.


    W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało 4 kandydatów spełniających wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze pracowników:

  1. Pan Stanisław Markulis
  2. Pani Katarzyna Szpak
  3. Pani Anetta Rachwał
  4. Pani Agnieszka Kozłowska – Kołtum

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 93/2007 Burmistrza Ustrzyk Dolnych
w składzie:

Zastępca Burmistrza Jacek Przybyła       – Przewodniczący Komisji
Sekretarz Gminy Jan Buczek                 – Członek Komisji
Skarbnik Gminy Ewa Kaczmaryk            – Członek Komisji
Podinspektor Anna Legin – Tomczak     – Sekretarz Komisji

     Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na temat: samorządowego prawa podatkowego, organów gminy, pracy w zespole, postępowania z trudnymi stronami oraz zainteresowań, Komisja wytypowała dwie osoby na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym:

  1. Panią Anettę Rachwał
  2. Panią Agnieszkę Kozłowską – Kołtum

Protokół sporządziła:
06.08.2007 r. Anna Legin-Tomczak
 
  Data publikacji   2007-08-06Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Osoba Nieznana 
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 95686