Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora w Wydziale
Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych

Do konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych może przystąpić osoba spełniająca następujące niezbędne warunki:

I. Posiada:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie techniczne: w zakresie budownictwa;
 3. co najmniej roczny staż pracy w zakresie przygotowania lub realizacji inwestycji (staż w biurze projektów lub w samorządzie terytorialnym) lub co najmniej roczny staż pracy na budowie na stanowisku kierownika robót lub zespołu;
 4. dobrą znajomość zasad kosztorysowania robót budowlano-montażowych i programów do kosztorysowania oraz zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji;
 5. znajomość systemu informacji prawnej LEX oraz umiejętność obsługi komputera;
 6. znajomość procedur przetargowych w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług;
 7. znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, O samorządzie gminnym, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych i innych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji;
 8. jest osobą komunikatywną, rzetelną, dobrze zorganizowaną, posiada umiejętność pracy w zespole.

II. Ponadto:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie była karana i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe pracy w urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowisku związanym z realizacją inwestycji branży elektrycznej (mile widziane uprawnienia w tej specjalności).

Więcej informacji w załącznikach

 
  Data publikacji   2018-06-29Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Sekretarz Janina Sokołowska
 
  Ilość odwiedzin: 105033