Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Organizacyjnym 
w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych

Do konkursu na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych może przystąpić osoba spełniająca następujące niezbędne warunki:

 1. Posiada:
  1. obywatelstwo polskie;
  2. wykształcenie co najmniej średnie;
  3. co najmniej roczne doświadczenie w pracy biurowej;
  4. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
  5. dobrą znajomość programów: Microsoft Office w tym w szczególności Word, Excel, Power Point;
  6. biegłą umiejętność obsługi narzędzi Google w tym kalendarza i dysku;
  7. umiejętność redagowania listów, pism okolicznościowych i protokołów;
  8. umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
  9. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych;
  10. jest osobą komunikatywną, rzetelną, dobrze zorganizowaną, odporną na stres, odpowiedzialną, cechuje się  wysoką kulturą osobistą, posiada umiejętność pracy w zespole.
 2. Ponadto:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  2. nie była karana i nie toczy się przeciwko niej postepowanie  karne;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Więcej informacji w załacznikach

 
  Data publikacji   2018-06-22Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Sekretarz Janina Sokołowska
 
  Ilość odwiedzin: 103157