Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży: lokal mieszkalny nr 12 o pow. 48,30 m2 w budynku nr 1 przy ulicy
 

W oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych nr XXVI/178/96 z dnia 30 grudnia 1996r. sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne oraz uchwały nr XIV/125/11 z dnia 03 listopada 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonej do sprzedaży:

  • lokal mieszkalny nr 12 o pow. 48,30 m2 w budynku nr 1 przy ulicy Plac Chopina w Ustrzykach Dolnych, wraz z udziałem w 592/10000 częściach, w działce nr 913 o pow. ogólnej 0,0463 ha, oraz w częściach wspólnych budynku, uwidoczniony w księdze wieczystej nr KS2E/00027201/8 złożonej w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.
    Ogólna wartość nieruchomości: 123.368,00- zł
    w tym wartość udziału w gruncie: 1.428,00- zł
 
  Data publikacji   2018-06-06Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 107699