Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - księgowa
 

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - księgowa

Określenie stanowiska:

stanowisko urzędnicze: księgowa
wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
ilość etatów: 1/2 etatu

Wymagania w stosunku do kandydata:

Wymagania niezbędne:

  1. Obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. wykształcenie:
    • wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub
    • średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz co najmniej 2 lata stażu pracy w księgowości,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. stan zdrowia pozwalający na realizację powierzonych w ramach umowy zadań,
  6. nieposzlakowana opinia.


Pełny tekst ogłoszenia w załączeniu


 
  Data publikacji   2018-04-12Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Roman Trybuła
 
  Ilość odwiedzin: 706931