Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych

Do konkursu na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych może przystąpić osoba spełniająca następujące niezbędne warunki:

I. Posiada:

  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe w zakresie geodezji i kartografii,
  3. doświadczenie zawodowe: co najmniej dwuletni staż pracy związany z zawodem,
  4. znajomość programów: IMPA, E-MAPA, EWMAPA, WORD EXEL.
  5. znajomość systemu informacji prawnej LEX oraz umiejętność obsługi komputera;
  6. znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o gospodarce nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne, o samorządzie gminnym i innych w zakresie geodezji i kartografii.

II. Ponadto:

  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  2. nie była karana i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  4. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 
  Data publikacji   2018-03-14Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Sekretarz Janina Sokołowska
 
  Ilość odwiedzin: 659846