Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent (księgowość)
 

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent (księgowość)

Określenie stanowiska:

stanowisko urzędnicze: referent (księgowość)
wymiar czasu pracy: pełny etat
ilość etatów: 1

Wymagania w stosunku do kandydata:

 1. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. wykształcenie:
   • wyższe lub
   • średnie oraz co najmniej roczny staż pracy w księgowości,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. stan zdrowia pozwalający na realizację powierzonych w ramach umowy zadań,
  6. nieposzlakowana opinia.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Umiejętność obsługi programów komputerowych: Pakiet Office, finansowo - księgowych m.in. SOFTRES oraz urządzeń biurowych.
  2. znajomość następujących aktów prawnych oraz ich przepisów wykonawczych:
   • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
   • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
   • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
   • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  3. umiejętność stosowania w/w przepisów prawa w praktyce,
  4. znajomość rachunkowości budżetowej,
  5. wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, otwartość na stale podnoszenie kwalifikacji.
 
  Data publikacji   2018-03-01Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik MGOPS Ustrzyki Dolne Grażyna Lechowicz
 
  Ilość odwiedzin: 659775