Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych

Do konkursu na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych może przystąpić osoba spełniająca następujące niezbędne warunki:

I. Posiada

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa- specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie,
 3. doświadczenie zawodowe: co najmniej czteroletni staż pracy związany z zawodem,
 4. znajomość zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji,
 5. znajomość zagadnień związanych z kosztorysowaniem robót budowlanych i programów do kosztorysowania,
 6. znajomość systemu informacji prawnej LEX oraz umiejętność obsługi komputera;
 7. znajomość procedur przetargowych w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług,
 8. znajomość ustaw: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, o samorządzie gminnym i innych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

II. Ponadto:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 2. nie była karana i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
  Data publikacji   2018-02-22Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Sekretarz Janina Sokołowska
 
  Ilość odwiedzin: 707011