Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych ul. Rynek 5; 38-700 Ustrzyki Dolne
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych ul. Rynek 5; 38-700 Ustrzyki Dolne

Do konkursu na stanowisko dyrektora PMBP w Ustrzykach Dolnych może przystąpić osoba spełniająca następujące niezbędne warunki:

  1. Posiada obywatelstwo polskie,
  2. Ukończyła studia wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
  3. Posiada przynajmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  4. Posiada dobrą znajomość języków obcych (angielski lub niemiecki),
  5. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  6. Nie była karana i nie toczy się przeciwko niej postepowanie karne,
  7. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  8. Nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.).

Pełny tekst ogłoszenia w załączniku

 
  Data publikacji   2018-01-17Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Sekretarz Janina Sokołowska
 
  Ilość odwiedzin: 95447