Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nr pozycji   8/2007
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektora w Wydziale Finansów Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

- podinspektora w Wydziale Finansów Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych,
2. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
3. dobry stan zdrowia,
4. nieposzlakowana opinia,
5. wykształcenia co najmniej średnie,
6. co najmniej 5 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe związane z dokonywaniem rozliczeń finansowych,
7. co najmniej 5 letni udokumentowany okres odpowiedzialności materialnej za powierzone pieniądze,
8. umiejętność obsługi komputera, obsługa programu pakiet OFFICE,
9. znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, ustawy o podatku od środków transportowych, ustawy o opłacie skarbowej ...

Więcej informacji w załączniku poniżej.

 

 
  Data publikacji   2007-07-03Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Sekretarz Janina Sokołowska
 
  Ilość odwiedzin: 107877