Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nr pozycji   7/2007
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 w Ustrzykach Dolnych
 

Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 w Ustrzykach Dolnych

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. nr 89, poz. 826 z późn. zm.). Stanowisko dyrektora szkoły może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który:

1) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ...

Więcej informacji w załączniku poniżej.

 

 
  Data publikacji   2007-05-18Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:   Zdzisława Rybicka
 
  Ilość odwiedzin: 95625