Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

Ogłoszenie

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniach od 01.12.2017r. do 15.01.2018r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne:

  • przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy:
    • lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 4 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w działkach nr 11908/1 i 1908/2 o łącznej powierzchni 0,2004 ha, przy ulicy Naftowej w Ustrzykach Dolnych,
    • lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 92 wraz z udziałem w działce nr 270/4 o powierzchni 0,1824 ha, w miejscowości Ustjanowa Górna.
  • przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz kościołów mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej:
    • niezabudowanej działki oznaczonej numerem 1304/2 o powierzchni 0,0581 ha, położonej w Ustrzykach Dolnych,
    • niezabudowanej działki oznaczonej numerem 1074/3 o powierzchni 0,0172 ha, położonych w Ustrzykach Dolnych.

Ustrzyki Dolne, dnia 2017-11-20

 
  Data publikacji   2017-11-20


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659769