Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zadania publicznego pn. "Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz specjalistycznych usług opiekuńczych..
 

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

GMINA USTRZYKI DOLNE

reprezentowana przez Zastępcę Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych, działającego z upoważnienia Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15.11.2017 r. znak: 0.2240144.17 do zlecania zadań, podmiotom ustawowo uprawnionym z zakresu organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zadania publicznego pn. "Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

Pełny tekst ogłoszenia w załaczniku.

 
  Data publikacji   2017-11-20Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik MGOPS Ustrzyki Dolne Grażyna Lechowicz
 
  Ilość odwiedzin: 659735