Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 4 ust. 2 uchwały nr XLVI/329/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30.08.2006r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 17 listopada 2017r. do 12 grudnia 2017r. zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargu ustnego nieograniczonego, na czas nieokreślony zgodnie, z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj.:

  • lokal usługowy o powierzchni użytkowej 220 m2 położony w budynku biurowym usytuowanym na działce nr 1051 położonej w Ustrzykach Dolnych przy ul. Kopernika z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej ? jadłodajni, bez napoi alkoholowych,
  • działkę nr 167/2 o powierzchni 1,0091 ha położoną w miejscowości Krościenko z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Ustrzyki Dolne, dnia 07.11.2017r.

 
  Data publikacji   2017-11-16


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659899