Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika
 

Ogłoszenie

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniach od 17.11.2017r. do 29.12.2017r. wykaz niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne - przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Nieruchomość oznaczona numerami ewidencyjnymi działek: 1840/2, 1841, 1843, 1847/2 o łącznej powierzchni 2,2876 ha, położona w Ustrzykach Dolnych. Przedmiotowa nieruchomość pozostaje w użytkowaniu wieczystym firmy MONT INOX Sp. z o.o. ul. Kiczury 1A, 38-500 Sanok. Jest ona zabudowana budynkami produkcyjno - magazynowo - usługowymi stanowiącymi od gruntu odrębny przedmiot własności.

Ustrzyki Dolne dnia, 2017-11-13

 
  Data publikacji   2017-11-14


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 707029