Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza niniejszym otwarty nabór Partnera nienależącego do sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza niniejszym otwarty nabór Partnera nienależącego do sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX "Jakość edukacji i kompetencji w regionie", Działanie 9.2 "Poprawa jakości kształcenia ogólnego'

Od Partnera oczekujemy współdziałania w opracowaniu aplikacji i realizacji projektu zgodnego z warunkami Konkursu: Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego - nabór nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17, dalej zwanego konkursem, w tym:

  1. wyboru - w oparciu o merytoryczne kryteria, uwzględniające potrzeby szkół objętych projektem - typu (lub typów) projektu możliwych do realizacji w ramach konkursu;
  2. opracowania projektu zgodnego z wymogami konkursu;
  3. przedłożenia tak opracowanego projektu we właściwej Instytucji Pośredniczącej i w formach określonych w regulaminie konkursu;
  4. realizacji projektu na warunkach określonych w umowie pomiędzy Gminą a Instytucją Pośredniczącą;
  5. ewaluacji projektu.


Pełny tekst ogłoszenia w załączeniu

 
  Data publikacji   2017-10-31Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Inspektor Jacek Przybyła
 
  Ilość odwiedzin: 659833