Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst  Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.) - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 20 października 2017r. do 14 listopada 2017r.  zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami  w tym zakresie tj.:

W formie bezprzetargowej:

  • działkę nr 653 o powierzchni 0,1905 ha położoną w miejscowości Bandrów Narodowy z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numerem działki 652,
  • część działki nr 132/1 o powierzchni 0,40 ha (ogólna powierzchnia działki 0,5259 ha), położonej w miejscowości Bandrów Narodowy z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numerem działki 119,
  • części działek nr 117 i 132/3 o łącznej powierzchni 540 m2 (ogólna łączna powierzchnia działek 0,8305 ha) położone w miejscowości Bandrów Narodowy z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numerem działki 123,
  • działkę nr 33/1 o powierzchni 291 m2, położoną w miejscowości Bandrów Narodowy z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numerem działki 56/2,
  • działkę nr 349/5 o powierzchni 136 m2, położoną w miejscowości Krościenko z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego. na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numerem działki 336/14.

Ustrzyki Dolne, dnia  2017.10.11

 
  Data publikacji   2017-10-13


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659834