Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 4 ust. 2 uchwały nr XLVI/329/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30.08.2006r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 08 września 2017r. do 02 października 2017r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonej do dzierżawy, na czas nieokreślony zgodnie, z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj.:

W formie przetargu ustnego nieograniczonego do użytkowania rolniczego:

  • działkę nr 206/5 o powierzchni 0,2171 ha położoną w miejscowości Hoszowczyk,
  • działkę nr 247 o powierzchni 0,1081 ha położoną w miejscowości Łodyna,
  • działkę nr 376/2 o powierzchni 0,2424 ha położoną w miejscowości Ropienka,
  • działkę nr 499 o powierzchni 0,5142 ha położoną w miejscowości Ropienka,
  • działkę nr 280/1 o powierzchni 0,2577 ha, położoną w miejscowości Hoszów,
  • działkę nr 280/2 o powierzchni 0,2074 ha, położoną w miejscowości Hoszów.

Ustrzyki Dolne, dnia 2017.08.30

 
  Data publikacji   2017-08-30


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 103078