Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.) - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 08 września 2017r. do 02 października 2017r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj.:

W formie bezprzetargowej:

  • część działki nr 75/85 o powierzchni 120 m2, położonej w miejscowości Serednica na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numerem działki 75/51 z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego,
  • część działki nr 75/85 o powierzchni 350 m2, położonej w miejscowości Serednica na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numerem działki 75/51 z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego,
  • część działki nr 75/85 o powierzchni 230 m2, położonej w miejscowości Serednica na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numerem działki 75/51 z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego,
  • część działki nr 1751/11 o powierzchni 360 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,1124 ha), położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Dworcowej z przeznaczeniem na odprawę podróżnych celem prowadzenia działalności związanej z wykonywaniem regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
  • nieruchomość oznaczoną numerami działek nr 249/1, 252/4 i 252/5 o łącznej powierzchni 0,2026 ha, położoną w miejscowości Łobozew Górny na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej numerem działki 252/3,
  • część działki nr 257/1 o powierzchni 320 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,1606 ha) położonej w miejscowości Łobozew Górny do użytkowania rolniczego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numerem działki 259/6.

Ustrzyki Dolne, dnia 2017.08.30

 
  Data publikacji   2017-08-30


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659928