Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1b i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 4 ust. 3 pkt 3 uchwały nr XLVI/329/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30.08.2006r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 25 sierpnia 2017r. do 18 września 2017r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

W formie bezprzetargowej do użytkowania rolniczego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, na czas nieokreślony:

  1. działka nr 7/1 o powierzchni 271 m2, położona w miejscowości Równia na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej numerem działki 7/2,
  2. działka nr 227/2 o powierzchni 102 m2, położona w miejscowości Łobozew Dolny na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej numerem działki 227/1,
  3. działka nr 1331/2 o powierzchni 323 m2, położona w Ustrzykach Dolnych na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej numerem działki 1328

Ustrzyki Dolne, dnia 2017.08.18

 
  Data publikacji   2017-08-22


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659824