Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1b i ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 4 ust. 3 pkt 4 uchwały nr XLVI/329/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30.08.2006r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 11 sierpnia 2017r. do 4 września 2017r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj.:

W formie bezprzetargowej:

  • część działki nr 1437 o powierzchni 5 m2, (ogólna powierzchnia działki 0,1979 ha), położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne przy ulicy Korczaka z przeznaczeniem pod ustawienie firmowej tablicy reklamowej na czas nieokreślony,
  • część działki nr 289/3 o powierzchni 30 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,6185 ha) - położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Witolda Gombrowicza na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej PROCHATKA 3, z przeznaczeniem pod ustawienie pojemników na odpady komunalne, na czas nieokreślony,
  • część działki nr 289/3 o powierzchni 30 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,6185 ha) - położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Witolda Gombrowicza na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Gombrowicza 39 z przeznaczeniem pod ustawienie pojemników na odpady komunalne, na czas nieokreślony.

Ustrzyki Dolne, dnia 2017.08.04

 
  Data publikacji   2017-08-04


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659829