Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nr pozycji   1/2007
  Nazwa pozycji   Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansów Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
podinspektora w Wydziale Finansów Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych

I. Wymagania niezbędne:

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych,
  2. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  3. dobry stan zdrowia.
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. wykształcenia co najmniej średnie,
  6. co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe związane z dokonywaniem rozliczeń finansowych,
  7. co najmniej 5 letni okres odpowiedzialności materialnej za powierzone pieniądze,
  8. umiejętność obsługi komputera, obsługa programu pakiet OFFICE,
  9. znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, ustawy o podatku od środków transportowych, ustawy o opłacie skarbowej ...

Pełny tekst ogłoszenia w załączniku poniżej.

 

 
  Data publikacji   2007-02-12Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Sekretarz Janina Sokołowska
 
  Ilość odwiedzin: 107892