Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1b i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 4 ust. 3 pkt 4 uchwały nr XLVI/329/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30.08.2006r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 02 czerwca 2017r. do 26 czerwca 2017r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie: W formie bezprzetargowej na rzecz właścicieli obiektów tymczasowych na czas nieokreślony od dnia 09.08.2017r. tj.:

  1. część działki nr 270/3 o powierzchni 49 m2, położonej w miejscowości Ustjanowa Górna z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze,
  2. część działki nr 270/3 o powierzchni 16,74 m2, położonej w miejscowości Ustjanowa Górna z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,
  3. część działki nr 270/3 o powierzchni 10,40 m2 położonej w miejscowości Ustjanowa Górna z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,
  4. część działki nr 270/2 o powierzchni 15 m2 położonej w miejscowości Ustjanowa Górna z przeznaczeniem pod garaż,
  5. część działki nr 270/2 o powierzchni 15 m2 położonej w miejscowości Ustjanowa Górna z przeznaczeniem pod garaż.

Ustrzyki Dolne, dnia 2017.05.17

 
  Data publikacji   2017-05-26


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659882