Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy na okres trzech lat
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 4 ust. 3 pkt 4 uchwały nr XLVI/329/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30.08.2006r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 19 maja 2017r. do 09 czerwca 2017r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy, na okres trzech lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj.:

W formie bezprzetargowej na rzecz właścicieli istniejących garaży tj.:

  1. część działki nr 596 o powierzchni 13,5 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,0755 ha) położnej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy PCK oznaczonej na załączniku graficznym nr 1,
  2. część działki nr 596 o powierzchni 18,91 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,0755 ha) położnej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy PCK oznaczonej na załączniku graficznym nr 2,
  3. część działki nr 596 o powierzchni 18,91 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,0755 ha) położnej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy PCK oznaczonej na załączniku graficznym nr 3,
  4. część działki nr 596 o powierzchni 19,52 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,0755 ha) położnej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy PCK oznaczonej na załączniku graficznym nr 4,
  5. część działki nr 596 o powierzchni 16,64 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,0755 ha) położnej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy PCK oznaczonej na załączniku graficznym nr 5,
  6. część działki nr 596 o powierzchni 16,64 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,0755 ha) położnej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy PCK oznaczonej na załączniku graficznym nr 6,
  7. część działki nr 596 o powierzchni 12,24 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,0755 ha) położnej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy PCK oznaczonej na załączniku graficznym nr 7.

Ustrzyki Dolne, dnia 2017.05.08

 
  Data publikacji   2017-05-10


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659851