Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne - przeznaczonej do sprzedaży.
 

Wykaz

W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych: nr XXVI/353/17 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie wsi Wojtkowa niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne - przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości niezabudowane oznaczone numerami ewidencyjnymi działek:

 1. Działki nr nr 195/2 i 195/3 o łącznej powierzchni 0,0448 ha, położone w miejscowości Wojtkowa, uwidocznione w księdze wieczystej nr KS2E/00017765/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych
  Cena nieruchomości: 3.581,10 - zł. w tym:
  wartość nieruchomości 2.065,00- zł.
   koszt podziału nieruchomości 850,00- zł.
  koszt oszacowania nieruchomości 398,00- zł.
  koszt wypisu i wyrysu 208,10- zł.
  koszt założenia księgi wieczystej 60,00- zł.
 2. Działka nr 195/4 o powierzchni 0,0293 ha, położona w miejscowości Wojtkowa, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00017765/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych
  Cena nieruchomości: 2.254,10- zł. w tym:
  wartość nieruchomości 1.362,00- zł.
  koszt podziału nieruchomości 425,00- zł.
  koszt oszacowania nieruchomości 199,00- zł.
  koszt wypisu i wyrysu 208,10- zł.
  koszt założenia księgi wieczystej 60,00- zł.
 3. Działka nr 195/5 o powierzchni 0,0340 ha, położona w miejscowości Wojtkowa, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00017765/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych
  Cena nieruchomości: 2.502,10- zł. w tym:
  wartość nieruchomości 1.610,00- zł.
  koszt podziału nieruchomości 425,00- zł.
  koszt oszacowania nieruchomości 199,00- zł.
  koszt wypisu i wyrysu 208,10- zł.
  koszt założenia księgi wieczystej 60,00- zł.
 4. Działka nr 195/6 o powierzchni 0,0474 ha, położona w miejscowości Wojtkowa, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00017765/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych
  Cena nieruchomości: 3.078,10- zł. w tym:
  wartość nieruchomości 2.186,00- zł.
  koszt podziału nieruchomości 425,00- zł.
  koszt oszacowania nieruchomości 199,00- zł.
  koszt wypisu i wyrysu 208,10- zł.
  koszt założenia księgi wieczystej 60,00- zł.
 5. Działki nr nr 195/11, 209/1, 210/4, 210/5 o łącznej powierzchni 0,1070 ha, położone w miejscowości Wojtkowa, uwidocznione w księdze wieczystej nr KS2E/00017765/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych
  Cena nieruchomości: 7.687,10- zł. w tym:
  wartość nieruchomości 4.923,00- zł.
  koszt podziału nieruchomości 1.700,00- zł.
  koszt oszacowania nieruchomości 796,00- zł.
  koszt wypisu i wyrysu 208,10- zł.
  koszt założenia księgi wieczystej 60,00- zł.

Sprzedaż następuje w formie bezprzetargowej na rzecz właścicieli przyległych nieruchomości stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). Sprzedaż nastąpi pod warunkiem nie złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej wyżej ustawy. Ustala się termin do dnia 03.07.2017r. na złożenie wniosku. Na przedmiotowe nieruchomości Gmina Ustrzyki Dolne nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego ani nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Przedmiotowy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w okresie 19.05.2017r. do dnia 03.07.2017r.

Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, w pokoju nr 7 - tel. 13-460-80-13.

Ustrzyki Dolne dnia, 2017-05-08

 
  Data publikacji   2017-05-08


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659889